Gå tillbaka

White inriktade sig på kundmötet, miljön och anpassningen till en kulturhistorisk stadsdel med sitt förslag. Det nya kontoret står på en tomt i ett unikt område från 1600-talet i centrala Kalmar. Samtidigt ville man ge byggnaden en stark, samtida karaktär och skapa förutsättningar för en modern arbetsmiljö med långsiktig hållbarhet.

Anpassningen till den kulturhistoriska stadsdelen gjordes genom att man använde sig av den historiska traditionen att bygga runt gårdar. Det gav också utrymme för att bygga mer på höjden mitt i kvarteret utan att det störde gatubilden. Ut mot gatan har huset två våningar och längre in fyra våningar.

Arbetsplatserna är placerade runt innergårdarna med deras generösa ljusinsläpp, för att skapa gemenskap och kommunikation. Gemensamma ytor, som personalrum, är förlagda med närhet till uteplatser eller terrasser. Materialen interiört är genom­gående lokala: björk och kalksten.

Byggnaden är certifierad både enligt Leeds högsta nivå, Platina, och Green Building. Till kontorets gröna lösningar hör bl.a. solceller för att generera energi, luftrenande takpannor samt sedumtak för att avlasta dagvattensystemet.

Kvarteret Mästaren

 • Kund: Skanska Sverige AB
 • Projektets start/slut: 2008-2010
 • Färdigställt: 2011
 • Storlek/Yta: 6 000m² BTA
 • Kostnad: 140 milj SEK
 • Energianvändning: 67 kWh/m²/år
 • Ort: Kalmar
 • Fotograf/Illustratör: Joachim Grusell
 • Miljöcertifierat: LEED Platinum och Green Building

Utmärkelser

 • Skanskas Gröna Framtidspris 2011
 • Kalmars stadsbyggnadspris 2011

Team

 • Sven Gustafsson - ansvarig arkitekt
 • Kjell Nyberg
 • Malin Ericson
 • Daniel Borrie
 • Åsa Haremst
 • James Reader
 • Martin Sundberg
 • Marie-France Stendahl
 • Rebecka Wijk
 • Ola Dellson
 • Anna-Karin Jägare
 • Niels de Bruin
 • Anna Eklund
 • Jenny Ulander
 • Peter Eklund

Byggnadstyp

Liknande projekt