Gå tillbaka

När Vasakronan beslutade att bygga ut fastigheten kvarteret Jakob Större på Regeringsgatan/Jakobsgatan/Hamngatan mitt i city, var White den självklara samarbetspartnern efter ett tidigare vunnet parallelluppdrag. Man ville få fler attraktiva kontorslokaler i området, men också utnyttja läget på bästa sätt genom att maximera utsikten.

Whites lösning blev en glasad påbyggnad i tre plan. Visionen var att skapa en lätt volym i kontrast till den mörka befintliga fasaden, de markerade bjälklagsbanden binder ihop kvarteret och bildar ett tydligt avslut.

Att tunnelbanan går under kvarteret var en utmaning för Whites team. Att klara av förstärkningar utan nya pelare är svårt och man visste inte huruvida huset skulle klara belastningen. Problemet löstes genom att ta bort den befintliga takvåningen för att spara vikt till påbyggnaden.

Under hela projektet har miljö varit i fokus och Whites miljökonsult har varit engagerad i arbetet. Taken är av sedum och lokalerna kyls/värms med hjälp VAV-system och intelligenta don.

Interiört är de flexibla lokalerna genomgående luftiga med hög takhöjd samt dagsljusstyrd solavskärmning och på taken finns terrasser där hyresgästerna kan njuta av utsikten.

Kvarteret Jakob

 • Kund: Vasakronan
 • Projektets start/slut: 2007-2010
 • Färdigställt: 2011
 • Storlek/Yta: 8 500 m2 BTA
 • Kostnad: 200 miljoner SEK
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: Åke E:son Lindman och Thomas Zaar
 • Miljöklassning: Green Building

Team

 • Ulla Bergström - ansvarig arkitekt
 • Robert Schmitz
 • Tomas Landfeldt
 • Maja Abrahamson

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt