Gå tillbaka

Kvarteret Ankaret ligger i Stampen – ett område med låg bebyggelse fristående på trädgårdstomter. Väster om tomten finns ett parkstråk längs med Gerdska ström som i den ena riktningen leder till centrum med järnvägsstationen och i den andra riktningen leder till sjön Gerdsken med bad och promenadstigar. Den nya bebyggelsen integreras med den existerande genom sin placering, skala, material och färgsättning. Två byggnader bildar en ortogonal vinkel som definierar ett tydligt gårdsrum tillsammans med grannfastigheten, skyddar för buller från Hemvägen och öppnar upp sig mot parkstråket och vattnet. Slätpanel med kraftiga vita fönsteromfattningar och tegeltak med släta tegelpannor ger både distinkta detaljer och en robust karaktär. Projektet blir en nutida pendang till den gamla kvarnen ett par hundra meter nedströms ån.

De sammanhållna byggnadsvolymerna avslutas uppåt med en varierad takkonstruktion. Taket både bryter ned skalan så att volymerna ansluter till den omgivande bebyggelsen och skapar unika duplexlägenheter vad gäller upplevelse av rum och ljus. Det trots en enkel repetitiv grundstomme.

Takbalkarna av limträ prefabricerades med exakta mått och förbereddes för att monteras på plats med hjälp av kran. Det underlättade en hög grad av precision trots variationen i form.

Taket skapar både en exteriör och en interiör kvalitet som lyfter projektet över den vanliga produktionen.

Kvarteret Ankaret

  • Kund: Handelshus i Alingsås AB, Skanska Sverige AB
  • Projektets start/slut: 2012-2016
  • Färdigställt: 2016

Kompetenser

Team

  • Thomas Landenberg - Ansvarig arkitekt
  • Christian Wahlström - Uppdragsledare
  • Johanna Bocian Östberg - Handläggande arkitekt
  • Cecilia Wretlind
  • Jessica Kos
  • Sofia Tillberg
  • Bruno Manrique Carrera

Byggnadstyp