Gå tillbaka

Beläget i hjärtat av Linköping, intill den historiska S:t Larskyrkan ligger kvarteret Braxen. Kvarteret har under åren fått utstå många om- och tillbyggnader och har varit ett brokigt kvarter i behov av upprustning. Whites uppdrag var att återskapa och aktivera dessa byggnader för att skapa ett modernt och sammanhållet kvarter. Den tidigare ödsliga baksidan har blivit en ståtlig fasad åt Linköpings nya torg, Farbror Mellins torg. Med en strategisk placering i staden markerar kvarterets upprustning centrums förskjutning mot Stångån.

Utan att störa befintliga hyresgästers pågående verksamheter demonterades delar av byggnaderna för att sedan byggas om och till, allt för att nyttja platsen och byggnaden effektivare. För att lyckas med detta krävdes ett nära samarbete med byggherre, entreprenör, hyresgäster samt de många specialleverantörerna.

Nu har lokalerna ritats om vilket har resulterat i mer kontor- och butiksyta samt utvidgade parkeringsmöjligheter. Ambitionen var att skapa ett sofistikerat och elegant intryck med en väl genomtänkt materialpalett och genomarbetade detaljer.

Den tekniska komplexiteten i projektet samt den ambitiösa tidsplanen krävde omfattande användning av modern teknik. Building Information Modeling (BIM) samt 3D-samordning användes under hela projektet.

White har stått för hyresgästanpassning för samtliga kontor belägna i denna fastighet. Även Whites Linköpingskontor är beläget i kvarteret vilket har varit nominerad till Östergötlands arkitekturpris. Nu har kvarteret återtagit sin plats i centrum och har aktiverat en tidigare bortglömd del av innerstaden där viktiga flöden och människor möts.

Kv Braxen

 • Kund: LE Lundberg
 • Projektets start/slut: 2013-2015
 • Färdigställt: 2015
 • Storlek/Yta: 13 600 kvm (4 500 m² kontor 6 700 m² butiksyta)
 • Kostnad: 175 Mkr
 • Ort: Linköping
 • Fotograf/Illustratör: Ken Pils

Team

 • Fouad Khalil
 • Mattias Dahlgren
 • Barbara Vogt
 • Sofie Hardmark
 • Ola Carlson
 • Helén Ahl Dahlén
 • Ingrid Ehrnebo

Byggnadstyp