Gå tillbaka

Asken, belägen i östra delen av Jönköpings centrum, är ett av tre nybyggda kvarter i staden. Byggnaderna Algen, Asken och Atollen innehåller handel, kontor, restauranger, kaféer och bostäder vilka förstärker och utökar centrum mot söder. De tre aktörerna bakom projektet är Fastighets AB Eric Ekblad, Fastighets AB Corallen och HSB Göta.

Ovanför de två butiksplanen ligger 52 hyreslägenheter i varierande storlek. Flertalet lägenheter är genomgående med uteplatser och balkonger i olika väderstreck. God tillgänglighet har varit en ledstjärna och alla lägenheter är utrustade enligt ”Bättre för Alla” vilket innebär en högre standard än BBRs krav.

Den gemensamma innergården belägen på tredje våningen är välplanerad med en fantastisk utblick mot väster över Munksjön. Gårdslandskapet återspeglar sjöns idylliska strand- och vasslandskap. Spänger av betong och trä spänner över en genomgående grusyta med en stor variation av prydnadsgräs och olika typer av träd. Fina möjligheter för hyresgäster att i mindre skala odla blommor och grönsaker finns också. Stor omsorg har lagts vid att skapa en spännande ljusupplevelse från dels fasadbelysning dels från gården.

Fasadmaterialen är få men gedigna. En ljus, stram stenfasad mot staden och en småskalig varm träfasad mot gården, skapar en spännande kontrast mellan stadens vimmel och gårdens lugn. På taken växer sedum frodigt och hjälper till att ta hand om spillvattnet och rena luften.

Kv Asken

  • Kund: Fastighets AB Eric Ekblad
  • Projektets start/slut: 2010-2014
  • Färdigställt: 2014
  • Storlek/Yta: ca 12 000 m² BTA, Total butiksyta 5 500 m²
  • Lägenheter / rum: 52 hyresrätter.
  • Ort: Jönköping
  • Fotograf/Illustratör: Waldemar Hansson

Team

  • Jan Larsson - Lead Architect

Byggnadstyp

Liknande projekt