Gå tillbaka

Projektets utmaningar handlade om att lyfta fram skolans unika mix av teoretiska och praktiska utbildningar och öppna skolan mot det omgivande samhället.

Lösningen blev att lämna den traditionella korridorskolan till förmån för en modern och kommunikativ skola. Byggnaden har en centralt placerad galleria som tillsammans med auditorium, café och bibliotek bildar en serie mötesplatser i skolans hjärta. De praktiska utbildningarna är placerade i anslutning till gallerian.

White har arbetat integrerat med både inre gestaltning och inredning i ett sammanhängande koncept med god tillgänglighet. Uppdraget omfattade även konceptet för landskapsarkitekturen runt skolan och ett innovativt skyltprogram. Det handlar om ett helhetskoncept där arkitekturen, inredningen, landskapet och skyltningen samspelar.

Öppenheten med utsikt från de övre planen skapar rymd och överblickbarhet. Materialval och utformning knyter an till den gamla skolans robusta industrikaraktär, men på ett nytolkande sätt och med hållbarhet i fokus. Inredningen står som färgstarka tillägg mot byggnadens lugna naturmaterial.

En ny, välkomnande huvudentré vänder sig utåt och kommunicerar tydligt med staden. I uppdraget har också ingått att utforma den nya entréplatsen med ljussättning av fasaden. Nu vänder Kungsmadskolan ansiktet mot Växjö.

Kungsmadskolan, Växjö

 • Kund: Växjö Kommun
 • Projektets start/slut: 2013-2014
 • Färdigställt: 2014
 • Ort: Växjö
 • Fotograf/Illustratör: Erik Wik

Team

 • Kristina Nilsson
 • Peter Petersson
 • Maeva Chardon
 • Katarina Rasmusson
 • Per-Anders Andersson
 • Anna Eklund
 • Anna von Gegerfelt
 • Charlotte Kristensson - Ansvarig arkitektMaria JönssonVesna VasiljkovicAnna-Karin Jägare

Byggnadstyp

Liknande projekt