Gå tillbaka

Torgets utformning som respekterar historien men med moderna inslag. Ett rutmönster likt en matta markerar torgytan för att skapa en samhörighet med omgivande fastigheter och respektera formen av den gamla rutnätsstaden. Rutmönstret skapar flexibilitet så att torget kan användas på många olika sätt. Beläggningen i granit varieras så att ledstråk utmed gator och fasader markeras.

Torget återtar rollen som en plats för möten. Vid den befintliga kyrkan skapas en naturlig scen där arrangemang kan hållas samtidigt som Norra Torggatan stängs av för biltrafik och ger plats för uteserveringar. Den gamla kyrkoruinen markeras genom en avvikande markbeläggning till torgets rutmönster. Moderna, enkla sittbänkar placeras tätt likt en skulptur som inspireras av de gamla kyrkbänkarna.

I kontrast till torgets hårda yta täcks den södra delen av en körsbärslund där trädens kronor hjälper till att skapa ett torg som växlar med årstiderna. White står också bakom torgets två paviljonger samt torgets ljussättning.

Kungsbacka torg

 • Kund: Kungsbacka kommun
 • Projektets start/slut: 2009-2012
 • Färdigställt: 2012
 • Storlek/Yta: 7500 m²
 • Kostnad: ca 22 miljoner
 • Ort: Kungsbacka
 • Fotograf/Illustratör: Per Kårehed

Länkar

Team

 • Sam Keshavarz
 • Paula Mackenzie
 • Ulla Antonsson
 • Mikaela Åström Forsgren

Byggnadstyp

Liknande projekt