Gå tillbaka

Kulturskolan är Halmstads största skola som engagerar ungdomar inom musik, dans, teater och bild. Skolan får nu nya lokaler med stora, flexibla utrymmen som matchar Kulturskolans behov.

Whites utmaning bestod i att övertyga kulturförvaltningen om projektets fördelar samt erbjuda en tilltalande konsertlokal som kan nyttjas av fler än kulturskolan. En annan utmaning var skolans samlokalisering med annan verksamhet.

Huset stödjer med sin gamla tegelfasad, industriella charm och tre symboliska valv Kulturskolans identitet som en kreativ kulturverkstad. Vi ville locka fram en vacker komposition arkitektoniskt som ska inspirera och locka Halmstad och Halmstads kulturliv till att nyttja stadsdelen Söder på nytt sätt. Läget i stan är perfekt med bussar med ökad turtäthet, cykelleder och flanörstråk längs Nissan tillsammans med Prins Bertils stig och planerad ny överfart för Nissan.Placeringen gör att det blir en tydlig kommande nod för byggnadens verksamhet med avseende på stadens infrastruktur.

I huset infogar vi det nya lokalprogrammet i befintlig kontext med bibehållen bärande struktur. Återbruket av den befintliga byggnaden ger en lägre byggkostnad än för nybyggnad som också genererar lägre hyresnivå och bidrar till att kommunen har råd att hyra. Återbruket har också stora fördelar i minskade kostnader för transport av byggnadsmaterial.

Kulturskolan

  • Kund: ByggSjögren
  • Storlek/Yta: Kulturskoleprogram 3 300 m²
  • Ort: Halmstad
  • Fotograf/Illustratör: White View

Team

  • Jimmie Ahlgren
  • Lars Nilsson
  • Jan Sandström

Byggnadstyp

Liknande projekt