Gå tillbaka

I och omkring Gamlestaden finns idag en rad industrier där SKF är den mest kända. Med Bazaar skapar vi en spännande kontrast till Sveriges industrihistoria – fabriker med sågtandade industritak samsas med modern arkitektur.

Utgångspunkten var att balanserat ge området något som inte konkurrerar med befintlig bebyggelse och däri låg även utmaningen.

Bazaar ska istället berika och skapa kontrast. Här ryms shopping, kultur och boende i vackra riksintressanta industrimiljöer och med en internationell food court i centrum.

Gamla gator integreras i den nya gallerian samtidigt som de fortfarande är stråk till kringliggande bebyggelse. Mindre lägenheter planeras både i och på de gamla fabrikerna.

Etagelägenheterna har en känsla av ”warehouse living” med stora ljusinsläpp och öppna planlösningar. Lägenheternas höjd och stora glaspartier ger nytt liv åt tegelfasaderna.

Som komplement planeras större lägenheter i moderna parkhus intill ån. I kontrast till fabriksmiljön har parkhusen en mjuk framtoning.

Kulan

  • Kund: JM och TK Development
  • Projektets start/slut: 2010-2012
  • Storlek/Yta: 75 000 m² BTA fördelat på ca 30 000 m² bostäder, ca 30 000 m² handel och ca 15 000 m² kultur, service och fritid samt parkering
  • Ort: Göteborg
  • Fotograf/Illustratör: White View

Liknande projekt