Gå tillbaka

Kuben yrkesarena, som tidigare gick under projektnamnet Rislökka Kompetanse­senter är som norrmännen själva säger; ”ett gigantprojekt”. Till skolstarten hösten 2013 stod den ca 40.000 m² stora skolan klar i Östra Oslo.

Skolan är en gymnasieskola för ”yrkes­opplaering” för drygt 1000 elever och erbjuder en stor bredd av utbildningar. Fordonsteknik, teknik- och industriell produktion, bygg- och anläggning, frisör, design- och hantverk, hälso- och social utbildning är några av inriktningarna vid skolan.

Vi har arbetat med förprojekt och detaljprojektering av lös och fast inredning och den stora utmaningen för oss var bl a att identifiera hur upplevelsen och inredningen av de gemensamhetsytor och infotorg som ska stödja skolans undervisning, och samtidigt vara en koppling till näringslivet, bäst skulle ta sig uttyck. Totalt är det 4000 m² på entréplanet som är mötes­platser för elever, lärare samt represen­tanter för näringslivet.

För att få reda på hur de kan tänkas användas, hur skall de se ut, vilka aktiviteter som kan vara möjliga, vilken attityd och karaktär som ska stödja denna känsla hade vi en workshop tillsammans med rektorer, lärare, elever, arkitekt och Utdanningsetaten (Utbildningsförvaltningen). Resultatet blev en idébas för oss att arbeta vidare med vilket utmynnade i ett koncept för dessa ytor med tydliga indelade funktioner och aktiviteter. För dessa ytor har vi ritat specialinredning med bl a catwalk, elevskåp som rumselement, spelarena, rum-i-rummet som blev ”greenhouse”, sittkuber, sittgropar och multimöbler.

Kuben yrkesarena

 • Kund: Undervisningsbygg Oslo KF
 • Projektets start/slut: 2008-2013
 • Färdigställt: 2013
 • Storlek/Yta: 40.000 m²
 • Ort: Oslo
 • Fotograf/Illustratör: White

Kompetenser

Team

 • Elisabeth Rosenlund
 • Kristofer Jonsson
 • Felix Holgers
 • Annie Leonsson
 • Elisabeth Sandberg

Liknande projekt