Gå tillbaka

Efter att tillsammans med referensgrupper ha analyserat verksamheten, lokalerna och de givna förutsättningarna sattes ett program samman. Man saknade idag naturliga inbjudande platser för informellt lärande. Det fanns även kritik mot dagens studentpentry som var inhyst i en mörk källarlokal. Man ville helt enkelt skapa miljöer som var mer attraktiva, inspirerande, hållbara, flexibla, robusta och informativa. Dessutom ville de ha en yta för medhavd mat och fika i anslutning till pentryt centralt i lokalerna.

Pentryytan skulle, vid andra tider än lunchtid, kunna användas som mötesplats, samling och studier. Dessa ytor kan fungera som informella lärandemiljöer där ett kunskapsutbyte sker utanför den traditionella/formella lärandemiljön. Vi förenade dessa två tydliga önskemål och skapade framtidens lärandemiljöer för KTH-maskin.

I programmet inkluderades även öppna studiearbetsplatser både för enskilt arbete och grupparbete. Även en yta för modellbygge planerades. Utöver de informella lärandemiljöerna behölls två stora hörsalar och vi skapade en ny föresläsningssal för 40 personer som med skärmvägg kunde delas av till två salar.

KTH Maskin

 • Kund: KTH
 • Projektets start/slut: 2013-2013
 • Färdigställt: 2013
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: Thomas Zaar

Team

 • Klara Frosterud - ansvarig arkitekt
 • Karolina Nyström
 • Johan Björkholm
 • Jens Rasmus Andersson
 • Mats Anslöv
 • Johanna Hallgren

Byggnadstyp

Liknande projekt