Gå tillbaka

Kristallen har fått en varm och inbjudande miljö, som färgmässigt har sin utgångspunkt i byggnadens färgskala. Val av möbler, färger, material och belysning strävar efter att skapa ett välkomnande kommunhus och en trevlig miljö för både anställda och besökare. Målet med inredningen var att skapa en helt unik kontors- och besöksmiljö, starkt förknippad med varumärket Kristallen.

Ett viktigt mål för hela kommunhuset var att nå större effektivitet och samverkan för dem som arbetar där. Lösningen på det blev bland annat att samtliga 500 arbetsplatser blev förlagda till öppna kontorslandskap. Uppdraget innefattade även möteslokaler, konferenslokaler, foajé, utställning och restaurang.

Lokalerna är flexibelt utformade för att kunna svara mot eventuella framtida förändringar. Vi utvecklade därför en grundmodul för den enskilda arbetsplatsen som både möjliggör förändringar och kan anpassas till den enskilda medarbetarens specifika behov.

I projektet har White arbetat i nära samarbete med brukargrupper och beställare. White har processlett ett flertal workshops, i vilka ett stort antal medarbetare har varit delaktiga, i syfte att skapa en nyfikenhet och förståelse för vad det innebär att arbeta i öppna kontorsmiljöer.

Hållbarhet ur ekologiska, sociala, ekonomiska och tekniska aspekter har styrt utformningen av byggnadens inre och yttre miljö. Kristallen kommer att uppnå de två högsta miljöklassningsnivåerna, både inom Miljöbyggprogram Syd och Miljöbyggnad.

Kristallen, Lund

  • Kund: Lunds kommun
  • Projektets start/slut: 2010-2014
  • Färdigställt: 2014
  • Storlek/Yta: 11 000 m2
  • Ort: Lund
  • Fotograf/Illustratör: Ole Jais

Team

  • Åsa Haremst
  • Maeva Chardon

Byggnadstyp

Liknande projekt