Gå tillbaka

Tävlingsuppgiften var att ta fram nyskapande idéer som underlag till en ny flexibel detaljplan. Hela 54 lag deltog i tävlingen och juryns förstapris delades av White och WSP Finland. Whites idé är att skapa en tydlig mitt-punkt, en förtätad stadskärna med potential som stimulerar folkliv och umgänge, med väl avvägd och sammanhållen struktur av bebyggelse och landskap. Ett nytt torg, ett högre bostadstorn med 12 våningar och en ny Kulturhuspark finns med i Whites förslag. Men också en kraftfull satsning på kollektivtrafik, bland annat en spårvagnslinje in till Vaasa. Framtidens Smedsby byggs på hållbarhet i alla dimensioner, både ekologiskt, socialt och tekniskt.

Whites Sara Grahn är professor i hållbar gestaltning och ansvarar för helheten som arbetas fram tillsammans med Whites miljöexperter. Hela området ska göras klimatneutralt, det vill säga inte släppa ut mer koldioxid än vad som tillförs. Nya hus ska byggas enligt passivhusstandard med den urfinska råvaran trä. En bergvärmeanläggning föreslås, vindkraft blir ett komplement på utvalda platser och all ombyggnad ska ske enligt Green Building-standard.

Framgångsrik stadsplanering är inte ett projekt utan en process med speciella drivkrafter och hinder. Whites förslag pekar därför mot en övergripande struktur och med verktyg som kan vara vägledande, och uthålliga över en lång tid.

Korsholm, Smedsby

 • Kund: Korsholms Kommun
 • Projektets start/slut: 2009-2013
 • Färdigställt: 2013
 • Storlek/Yta: 130 000 m² ny stad
 • Ort: Korsholm
 • Fotograf/Illustratör: White

Team

 • Sara Grahn
 • Mikael Stenqvist
 • Stefan Rummel
 • Jan Wijkmark
 • Oskar Nordquist
 • Owe Swanson

Liknande projekt