Gå tillbaka

Presterod Skole i Tonsberg var Whites första skoluppdrag i Norge. Beställaren Tonsbergs Kommunale Eiendom var nöjd och bjöd in White att delta i en tävling om ytterligare en skola. I skapelseprocessen denna gång har lärarna aktivt deltagit i arbetet med arkitekterna och med skolans rektor som projektledare.

Kongseik Ungdomsskole är en högstadieskola där undervisningen gått ifrån det traditionella klasstänkandet och de 360 eleverna jobbar i så kallade ”baser” med 60 elever i varje. Skolan har en stor och generös personlighet, inte den stränga form där man som elev känner sig liten utbytbar.

Tomten ligger i ett vackert, kuperat landskap med ett villaområde som närmaste granne och en stor äng i andra riktningen. Närheten till villaområdet inspirerade till lösningen: man skapade helt enkelt fyra ”villor” till. De många små huskropparna gör att ljuset kommer in från flera håll och ger känslan av en kreativ by istället för en institution.

Skolans huvuddel består av tre byggnader som är ihopkopplade med två gångbroar vilket gör att man når alla lokaler från insidan. Fasaden är utförd i minerit, en tunn platta av fibercement som fogats samman för att ge ett mer levande intryck. Fasaden är medvetet grå, det är eleverna själva som ska stå för färgklickar och dekor i form av sig själva, sin identitet och sin stil.

Kongseik Ungdomsskole

 • Kund: Tønsbergs Kommunale Eiendom
 • Projektets start/slut: 2003-2006
 • Färdigställt: 2006
 • Storlek/Yta: 4 500 m² BTA
 • Kostnad: 58,5 miljoner NOK
 • Ort: Tønsberg
 • Fotograf/Illustratör: Jiri Havran

Team

 • Fredrik Källström
 • Birgitta Carlsson
 • Åsa Haremst
 • Anders Svensson
 • Karin Hård af Segerstad
 • Urban Skogmar
 • Mårten Fridberg
 • Karin Landström
 • Göran Hansson
 • Christel Månsson

Liknande projekt