Gå tillbaka

Vi skapade ett landmärke synligt på långt håll – en tornbyggnad utan baksidor utformad som en prisma eller en kristall.

Kista Science Tower består av sex triangulära byggnader varav den högsta mäter 160 meter, har 32 våningar och är ett av Nordens högsta kontorshus.

Övriga hushöjder varierar från lägst sju till elva våningar. Varje våningsplan rymmer ca 700 kvm kontorsyta och kontorshusen binds samman med spänger i innergårdar. Sammanlagt ryms över 41 000 m2 kontor i kvarteret.

Glastornet har fasader som består av transparent, ofärgat glas. Mot norr används enkelglasfasad och mot övriga väderstreck är fasaderna utromade som dubbelglasfasad med en mellanliggande 70 cm bred ventilerad luftspalt.

I entréplanet – gallerian samlas service som repection, konferenslokaler, restauranger, lokaler för motion och friskvård, butiker, bank mm.

Totalt inrymmer Kista Science Tower över 2500 arbetsplatser.

Kista Science Tower

 • Kund: NCC Fastigheter AB
 • Projektets start/slut: 2001-2003
 • Färdigställt: 2003
 • Storlek/Yta: 41 000 m²
 • Ort: Kista
 • Fotograf/Illustratör: Åke E:son Lindman

Team

 • Monica von Schmalensee
 • Per-Mats Nilsson
 • Karin Leckström
 • George Lindholm
 • Dirk Noack
 • Jens Hansson
 • Patrik Buchinger
 • Anders E Johansson
 • Jan O Larsson
 • Åke Wilén

Liknande projekt