Gå tillbaka

Ledord vid utformningen av Karlslund var öppenhet, lättorienterbarhet, närhet, generalitet, ljus och utsikt. Resultatet är 40 nybyggda lägenheter med minikök och väl tilltagna badrum.

Vi har format en anläggning som i skala är anpassad till tomt och omgivande bebyggelse. Detta innebär tvåvånings bebyggelse med fasader i ljus puts med zinkbelagd stålplåt på sadeltak. De enskilda boendeenheterna formas som ett L där den gemensamma uteplatsen är ljudskyddad med bra solläge mot de inre gårdarna.

De gemensamma verksamhetsytorna förläggs i en förlängd huskropp mot sydväst som på detta sätt bildar den västra väggen i det inre gårdsrummet. För att bryta ned de breda gavlarna gjorde vi en förskjutning som svarar mot den lilla skala som de skånska husen ofta har.

Boendeenheten är formad med målet att ta bort institutionskänslan vilket inneburit korta korridorer med vidgningar vid lägenhetsentréer.

Det gemensamma köket/matrummet/vardagsrummet centralt placerat i omedelbar anslutning till den generösa uteplatsen.

Vårdboendets innergårdar har fått olika färgteman som stimulerar de olika sinnena genom färger, dofter och ljudet av porlande vatten.

Karlslund

 • Kund: NCC / Ängelholms kommun
 • Projektets start/slut: 2008-2009
 • Färdigställt: 2011
 • Storlek/Yta: 3 300 m²
 • Ort: Ängelholm
 • Fotograf/Illustratör: White

Team

 • Stellan Eriksson - ansvarig arkitekt
 • Bruno Manrique Carrera - arkitekt
 • Jan Sandström - 3D-grafiker
 • Linda Svensson - arkitekt
 • Teutsch Landskapsarkitekter AB i Halmstad har varit underkonsult.

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt