Gå tillbaka

Tävlingen om att gestalta miljön kring Imperial War Museum North lockade gräddan av världens arkitektkontor. Hela 55 kontor ansökte och efter första utsållning fick fem utvalda göra ett konceptförslag. White var ett av dem.

Imperial War Museum North ritades av Daniel Libeskind och byggdes 2002. Museet handlar om människor och hur deras liv påverkats av krig och konflikter. Byggnaden är gestaltad för att efterlikna skärvor av en jord som splittrats av krig, och ger ett minst sagt brutalt intryck. Något som inte reflekteras alls i utemiljön, som därför ska förvandlas från en stor parkeringsplats till en kulturell upplevelse.

Whites valde att låta utemiljön adressera den mentala aspekten av krig, medan själva museet handlar om krigets fysiska aspekter. Resultatet blev en fridfull parkmiljö där tre lager av struktur, natur och drömmar utgör byggstenarna. Ett linjärt mönster av markbetong ger ett ramverk till platsen. Smala gräslinjer skapar illusionen av ett grönt fält, som bryts upp av grönområden med plats för aktiviteter. Runt hela museet löper ett stråk som guidar besökarna.

Under processen arbetade White i ett tvärdisciplinärt team med arkitekter, ljusdesigners, psykologer samt freds- och konfliktforskare. Arbetet drevs i möten och workshops, där experter på människor i krigssituationer fick ge sin syn på krigets aspekter. Ett unikt samarbetssätt som resulterade i ett nyskapande tävlingsbidrag.

Imperial War Museum North

 • Kund: Imperial War Museum North
 • Projektets start/slut: 2008-2008
 • Färdigställt: 0001
 • Ort: Manchester
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Paula Mackenzie
 • Sam Keshavarz
 • Mattias Lind
 • Lina Gudmundsson
 • Kajsa Sperling
 • Anna Graaf
 • Daniel Hultman
 • Helena Bjarnegård

Byggnadstyp

Liknande projekt