Gå tillbaka

2012 påbörjas bygget av ett unikt Bild- och Interventionscentrum vid Sahlgrenska sjukhuset. Ett stort projekt där White agerar projektledare på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Västfastigheter. Inför projekteringen beslutade Västfastigheter på Whites initiativ att bygga en hybridsal, som ett provrum.

En hybridsal fungerar som kombinerad operations- och röntgensal, där man med avancerat bildstöd från robotutrustning kan genomföra både öppen kirurgi och komplicerade kateteringrepp med mycket stor precision. Här arbetar ett röntgenteam, ett kirurgteam samt ett narkoslag. Hybridsalen kräver mycket utrymme. För att få plats i salen fick Siemens ta fram en specialanpassad robot som klarar en bredd på sju meter i stället för de vanliga nio. Hybridsalen rymmer även 105 medicinska apparater, 220 eluttag, 55 datauttag och 25 bildskärmar.

Det krävs smarta metoder för att bygga en högteknologiskt operations- och röntgensal i en befintlig byggnad utan att störa den dagliga verksamheten. White löste problemet genom att sätta ett hisstorn på fasaden, som gjorde att man kunde komma åt byggarbetsplatsen utifrån.

Inför Bild- och Interventionscentrum har White ansvarat för miljöprogram som har styrt projekteringen och godkänts av både fastighetsägare och verksamhetsledning. Det programmet har även legat som grund för provsalen. För personal och patienter på Sahlgrenska betyder den nya hybridsalen kortare vårdtider, effektivare vård samt bättre övervakning.

Hybridsal, SU

  • Kund: Västfastigheter
  • Projektets start/slut: 2009-2010
  • Färdigställt: 2011
  • Storlek/Yta: 100 m² BTA
  • Kostnad: 31 miljoner SEK (exkl utrustning)
  • Ort: Göteborg
  • Fotograf/Illustratör: Per Kårehed

Team

  • Thomas Samuelson
  • Niclas Malmeling
  • Victoria Brodefors

Byggnadstyp

Liknande projekt