Gå tillbaka

Hovinbyen är idag Oslos största utvecklingsområde. Här planerar Oslo för 27 000 nya bostäder och 2,5 miljoner kvadratmeter verksamhetsyta. När förvandlingen är genomförd år 2030 har området 100 000 invånare på en yta som är lika stor som stadens nuvarande centrum.

Vårt förslag grundar sig på att Oslo ska lyckas göra två saker på en gång: Dels att kraftfullt förändra området och sätta Hovinbyen i en urban kontext, men också att säkra att nuvarande verksamheter och funktioner kan fungera som bärare av områdets identitet och berika den levande stadsmiljö som Hovinbyen tar sikte på att bli.

För att lyckas med det är det viktigt att se Hovinbyen som en överordnad och sammankopplad process, som över tid och i flera steg skapar förutsättningar för en välfungerande helhet. Bara så kan Hovinbyen bli det verktyg som Oslo behöver för att svara på de sociala, ekonomiska och miljömässiga krav som finns i dagens stora städer. En sådan process behöver tydliga ramar, som vi sammanfattar i fempunktsstrategin ”Från periferi till centrum”:

1. Etablera en urban mobilitet

Hovinbyen får ett finmaskigt gång- och cykelnät med låga hastigheter på fotgängarnas och cyklisternas villkor. Här tar man bara bilen när man måste – inte för att komma snabbare fram. En attraktiv och effektiv spårbaserad kollektivtrafik kopplar ihop staden på ett övergripande plan.

2. Gör om barriärer till mötesplatser

Genom att placera offentliga funktioner vid större nivåskillnader och göra om motorvägar till boulevarder skapar vi nya platser för människor att mötas på.

3. Släpp fram drivkrafterna

Varje individ, verksamhet och område har sina egna drivkrafter. För att en stad ska utvecklas i takt med sin tid krävs att man tar hand om de här drivkrafterna.

4. Stimulera mixen

En stad att trivas i är tät och funktionsblandad. Genom att blanda funktioner skapar vi en stadsmiljö rik på upplevelser för alla. Här möts nytt och gammalt, stort och smått, bostäder och service. Här möts människor!

5. Etablera attraktioner och utveckla pärlorna

Offentliga verksamheter och andra knutpunkter skapar mötesplatser i Hovinbyen och bygger sin egen identitet i samarbete med stadsdelens nuvarande pärlor.

Hovinbyen, Oslo

 • Kund: Oslo kommune, plan- og bygningsetaten
 • Projektets start/slut: 2014-2015
 • Ort: Oslo
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Jenny Mäki
 • Martin Clase
 • Jeroen Matthijssen
 • Alf Isak Nordli
 • Erik Linn
 • Thomas Landenberg
 • Ellen Kildal Aga
 • Lisa Wistrand
 • Britta Wikholm
 • Andreas Laessker

Nyckelord

Liknande projekt