Gå tillbaka

Sjukhuset bär flera viktiga samhällshällsfunktioner och ger idag vård till angränsande områden av lägre ekonomisk karaktär. Som specialistsjukhus inom brännskador är Hospital Simón Bolívar välkänt och respekterat i Colombia och i övriga Latinamerika.

Kärnan i projektet har varit en inkluderande arbetsprocess där White involverat personal och ledning i gemen-samma workshops. Teamet av vårdspecialister från White har praktiserat på sjukhusets avdelningar för att studera, utveckla och kombinera det bästa av skandinaviskt och sydamerikanskt vårdkunnande. Det nyutvecklade Simón Bolívar-sjukhuset kommer vid färdigställandet att ligga i framkant inom vård och hållbarhet.

Förstudien har omfattat en nybyggnad som ersätter det befintliga sjukhuset i etapper. Den fördubblade ytan syftar till att utveckla vården utifrån ett evidensbaserat utformningskoncept, där människa och patient står i centrum. Målsättningen har varit att integrera sjukhuset i norra Bogotás kontext genom att bidra med fler viktiga socialt hållbara samhällsfunktioner inom utbildning, mobilitet och entreprenörskap.

Projektet överbryggar den urbana och mänsklig skalan genom att ge flera utåtriktade publika funktioner ett särpräglat formspråk med lokal materialitet i nära anslutning till ett nyskapat torg. Den övergripande byggnaden är utformad som en sammanhållen volym med klimatsmart fasad. Sjukhuset blir genom sina gröna terrasser för rehabilitering och interaktion ett nytt landmärke för Norra Bogotá med ett omslutet grönt hjärta.

Förstudien finansieras av Utrikesdepartementet och administreras av Nordiska Investeringsbanken.

Hospital Simón Bolívar

 • Kund: Nordiska Investeringsbanken och Utrikesdepartementet
 • Projektets start/slut: 2015-2015
 • Storlek/Yta: 65,000 m²
 • Ort: Bogotá
 • Fotograf/Illustratör: White

Team

 • Cristiana Caira
 • Andreas Ohlsson
 • Saga Karlsson
 • Bruno Manrique Carrera
 • Joel Hördin
 • Magnus Carlstrand
 • Björn Bondesson
 • Elin Rittmark
 • Carl Molander
 • Maria Glädt
 • Lisa Wistrand
 • Agne Revellé

Byggnadstyp

Liknande projekt