Gå tillbaka

Helsingborgshem köpte marken 1963 och byggde de befintliga bostäderna under de följande åren. En förnyelse av området inleddes femtio år senare och Helsingborgs högsta hus på 22 våningar byggdes. Höghuset som senare fick namnet Höjdpunkten, är resultatet av den entreprenadtävling som utlystes av Helsingborgshem och som White fick förtroendet att färdigställa tillsammans med Veidekke.

Höjdpunkten utgörs av två byggnadskroppar. Högdelen bildar ett landmärke både för stadsdelen Närlunda och för hela Helsingborg. Med sitt läge på kanten av landborgen som löper längs med stadens hela kuststräcka, blir huset en tydlig referenspunkt i Helsingborgs viktiga siluett mot Öresund. Högdelen innehåller kompakta och välplanerade hyresrätter med fantastisk utsikt över nordvästra Skåne och Öresund.

Sammanflätad med höghuset bildar den andra byggnadskroppen, lågdelen, en ny samlingsplats för Närlunda. Den aktiverar gaturummet och den nya platsen med sitt publika innehåll. Lågdelen är i två våningar och rymmer studentbostäder samt butikslokaler och vårdcentral i gatuplan.

Höghusets form möjliggör milsvida utsikter från de flesta lägenheterna. Genom de vinklade fasaderna upplevs huset olika beroende på var man befinner sig i staden. Fasaden varieras genom olika kulör, glans och färgriktning.

Lågdelen blir en kontrast till den grönskimrande högdelen med sin fasad av obehandlad granpanel. Tillsammans med planteringar, uteplatser, soltrappa, träterrass och högdelen skapar den ett varierat rum som tillför något helt nytt till området. Här definieras den naturliga mötesplats som Närlunda tidigare saknat.

Höjdpunkten

 • Kund: Veidekke Entreprenad AB
 • Projektets start/slut: 2010-2014
 • Färdigställt: 2014
 • Storlek/Yta: 10 360 m² BTA
 • Ort: Helsingborg
 • Fotograf/Illustratör: Adam Mørk och Ole Jais

Team

 • Åsa Bjerndell - ansvarig arkitekt
 • Josef Wiberg - ansvarig arkitekt
 • Martin Münter
 • Daniel Borrie
 • Bernt Borgestig
 • Per-Anders Andersson
 • Rebecka Wijk
 • Milad Barosen
 • Carl Bäckstrand

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt