Gå tillbaka

Ledord vid utformningen är öppenhet, närhet, lättorienterbarhet, generalitet, ljus och utsikt. Anläggningen är anpassad till tomt och omgivande bebyggelse. Detta innebär bebyggelse i två våningar med fasader i ljus puts och med röd bandfalsad plåt på sadeltak. De enskilda boendeenheterna formas som ett L där den gemensamma uteplatsen placerats ljudskyddat med bra solläge mot de inre gårdarna.

De gemensamma verksamhetsytorna förläggs i en förlängd huskropp mot sydväst som på detta sätt bildar den västra väggen i det inre gårdsrummet. Här placeras huvudentrén med angöring för fordon.

Boendeenheten är formad med målet att ta bort institutionskänslan. Detta innebär korta korridorer med vidgningar vid lägenhetsentréer och det gemensamma köket/matrummet/vardagsrummet centralt placerat i omedelbar anslutning till den generösa uteplatsen.

Vårdboendets trädgårdar har skapats för att stimulera de olika sinnena. Den fridlysta luddvårlöken och den gamla kastanjeallén ger tomten en lummig parkkaraktär som tas tillvara genom anläggningens varsamma placering.

Högalid

 • Kund: NCC / Trelleborgs stad
 • Projektets start/slut: 2008-2009
 • Färdigställt: 2011
 • Storlek/Yta: 3 200 m2
 • Ort: Trelleborg
 • Fotograf/Illustratör: White

Kompetenser

Team

 • Stellan Eriksson - ansvarig
 • Bruno Manrique Carrera
 • Jimmie Ahlgren
 • Jan Sandström
 • Teutsch Landskapsarkitekter AB i Halmstad har format landskap och trädgårdar.

Liknande projekt