Gå tillbaka

Naturen spelar en viktig roll som andligt rum i detta projekt. Ljusspelet och materialen påminner om det meditativa lugnet man kan finna i en skogsglänta. Talldungen i norr med sina högresta träd känns som ett naturligt val att placera den här kyrkan. Tillsammans med det befintliga kapellet bildar kyrkan en fond till kyrkogården. Den södervända platsen som skapas framför kyrkan sys ihop med kyrkogården och det befintliga kapellet och bildar en generös gemensam entréplats/torgyta.

Kyrkan är en viktig samlingspunkt och bör uppfattas som just det. Nya Våler kyrka sticker upp ovanför trädtopparna och den högsta punkten blir tydligt synlig för omgivningen. När man närmar sig kyrkan ser man himlen, molnen och tallarna speglas i det uppåtsträvande, blanka taket.

Den rumsliga sekvensen är stark. Besökaren möter kyrkan från den låga delen, rummet ökar därefter i en sekvens i både höjd och bredd, från mörker till ljus. “Harpe“ är en modern tolkning av en kyrka, den är symbolisk, högrest och sprungen ur platsen.

Kyrkan tar sin form från det inre kyrkorummet som består av en noga regisserad sekvens av stämningsskapande rumsligheter. Genom kyrkorummet löper en axel som skapar en tydlig riktning från entrén, genom hela kyrkorummet – med en takhöjd på 35 meter – och vidare upp i himlen. På väg fram mot altarväggen finns noga utvalda utblickar mot den vackra omgivningen.

I den låga delen närmast entrén finns kyrktorget. Den här delen används som en social del av kyrkan, där mindre sammankomster kan ta plats såsom konfirmationsstudier, begravningsfika eller repetitionsrum för musik.

Väggarna längs mittaxeln, som består av trä och glas, är delvis transparenta och kan varieras i grad av avskildhet. Altarväggen innehåller absid, predikstol, kyrkklockor, och utrymme för orgel där orgelpiporna integreras med den solida träväggen och tillsammans bildar ett konstverk att vila ögonen på.

Kyrkorummet kan delas av beroende på vilken aktivitet som förekommer. Ibland vill man ha ett ståtligt kyrkorum avsett för en procession och ceremoni. Andra gånger kan det vara nödvändigt att dela upp rummet i mindre enheter för mindre sammankomster genom att använda skjutbara väggpartier, vikväggar, eller genom att spänna upp en vajer och dra ut en rumsavskiljande textil.

Våler kyrka har en tydlig hållbarhetsprofil och en egen identitet. Trä är det främsta byggnadsmaterialet. Det är ett material som åldras vackert, förändras med tiden och har en materialitet som är svår att hitta i andra material. Trä är inte bara vackert att se på det är biologiskt nedbrytbart, förnyelsebart och går lätt att återvinna. Vi jobbar massivt. Råa enkla material – ett ärligt förhållningssätt där alla material är vad de ser ut att vara.

Tävlingsförslag.

Harpe – Nya Våler kyrka

  • Kund: Öppen tävling/Våler Kirkelige Fellesråd
  • Projektets start/slut: 2012-2012
  • Storlek/Yta: 950 m²
  • Ort: Våler, Norge
  • Fotograf/Illustratör: White

Team

  • Lars Olsson
  • Erik Magnusson
  • Tobias Hesselgren
  • Rikard Sjöberg
  • Steven Tierney

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt