Gå tillbaka

White har gestaltat tre entréer in i parken varav en utgör huvudentrén. Entréerna ligger i olika naturtyper och visar vägen till urskog, myr- och älvlandskap. Konceptet är att genom byggda landgångar skapa tillgängliga startpunkter där man kan ta sig vidare från vägen och ut i naturen. Horisontellt svävande över marken och väl anpassade till befintlig vegetation skjuter de ut och leder besökaren in i nationalparken.

Projektet är konsekvent genomfört med högsta precision från helhetsidé till detalj i färdig anläggning.

Juryn för Sienapriset.

Parkeringar, torrtoaletter och sophantering är medvetet placerade en bit bort längs vägen. Det finns en poäng med att man ska lämna bilen bakom sig och närma sig själva nationalparksentrén till fots.

De övriga servicefunktionerna organiserar sig längs landgången. Stor vikt har lagts vid att anläggningarna ska fungera med begränsat underhåll. Bryggorna och de breda spängerna underlättar för funktionsnedsatta att komma ut i naturen.

En bygglåda med möbler, raststuga, fågeltorn, skyltar, toaletter, grillplatser, björnsäker ophantering och utsiktsplattformar utformades. Material som används är finhugget timmer med laxknutar och något smalare långdrag än normalt, massivträskivor, betong och gallerdurk av
cortenstål.

Hamra NP är också pilotprojekt för White och Happys vinnande förslag till identitetsprojektet för Sveriges nationalparker vilket har tillämpats i anläggningen.

Hamra nationalpark

  • Kund: Länsstyrelsen i Gävleborg
  • Projektets start/slut: 2008-2010
  • Färdigställt: 2011
  • Ort: Ljusdal
  • Fotograf/Illustratör: Henrik Lindvall & Tomas Ärlemo

Länkar

Utmärkelser

  • Sienapriset 2013

Team

  • Martin Ehn Hillberg - ansvarig arkitekt
  • Anders Tväråna
  • Mattias Nordström
  • Kerstin Lagnefeldt

Byggnadstyp

Liknande projekt