Gå tillbaka

White har deltagit i planprocessen för stadsdelen och även skapat tio kvarter med bland annat vårt eget kontor. Mycket av vår ledande position när det gäller miljö och hållbarhet har sitt ursprung i Hammarby Sjöstad, där de många uppdragen bidragit till vår expertis inom miljö.

Hammarby Sjöstad har blivit en internationell förebild inom miljö och hållbar utveckling. Hela stadsdelen planeras och byggs utifrån ett strikt kretsloppstänkande som en resurssnål och miljöanpassad stadsdel. Hammarby Sjöstad ska vara dubbelt så bra vad gäller miljöpåverkan jämfört med konventionell nybyggnation.

De av White ritade flerbostadshusen i kvarteren Lugnvattnet och Holmen i Hammarby sjöstad har miljöanpassade lösningar, som även omfattar solceller och byggmaterial med låg emission. Kvarteret Holmen vann första pris i Stockholms stads miljötävling år 2000, samma år som ekohuset Lysande i kvarteret Lugnvattnet fick tredje pris i samma tävling för sin radikala minskning av energiåtgången. Storslam för White, men med miljön som långsiktig vinnare.

Vi har agerat miljösamordnare för flera av områdets byggprojekt, bland annat för Svenska bostäder i kvarteret Farvattnet på Sickla Udde, kv Forsen i Hammarby gård, kv Snickeriet i Sjöstadsporten och kv Persikan i norra Hammarby Sjöstad.

Tillsammans med miljöförvaltningen i Stockholm utformade White riktlinjer för miljöanpassat materialval, som en viktig del av miljöprogrammet.

Hammarby Sjöstad

 • Kund: Familjebostäder, Wihlborgs, Stockholms stad, ByggVesta Bo, NCC Boende, Stockholmshem, White arkitekter AB
 • Projektets start/slut: 1990-2013
 • Färdigställt: 2013
 • Storlek/Yta: Stadsdel med ca 20 000 boende
 • Lägenheter / rum: 9 000 lägenheter
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: Åke E:son Lindman, Thomas Zaar och Michael Perlmutter

Team

 • Mats Egelius
 • Kjell Torstensson
 • Anna Hidemark
 • Dag Zerne
 • John Kirsh
 • Bengt Winell

Liknande projekt