Gå tillbaka

White har ritat det ursprungliga polishuset på Svartmunken 4, vilket stod klart 1998. En snabbt växande organisation innebar dock att byggnaden snart blev för liten. Detta tillsammans med ett centralt direktiv och önskemål om att Åklagar- och polismyndighet skulle samlokaliseras ledde till att White fick i uppdrag att skapa norra innerstadens nya landmärke. En fullt utnyttjad byggrätt innebar att en ny detaljplan fick tas fram.

För att på bästa sätt lösa verksamhetens lokalbehov blev resultatet ett punkthus i 8+1 plan. Den nya byggnadens fasad går i ett svart-vitt tema med ett modernt formspråk och står som ett utropstecken mot det ursprungliga polishuset i klassiskt rött tegel. Huset är avancerat med dubbelglasfasad, integrerad solavskärmning och klimatstyrning på högsta nivå. Besökaren välkomnas av en tydlig transparent och välkomnande entré. För att behålla denna känsla även nattetid adderades ett ljustak i entrérummets skärmtak – en trygghetens lykta även de mörkaste av nätter.

Halmstad polishus

  • Kund: Scanrenting
  • Färdigställt: 2014
  • Storlek/Yta: Nybyggnad: 3 300 m², påbyggnad på bef. hus: 950 m² , ombyggnad: ca 2 000 m²
  • Ort: Halmstad
  • Fotograf/Illustratör: Mikael Olsson, Jonas Alvsten

Team

  • Jimmie Ahlgren
  • Johnny Dernbrant
  • Therese Jönsson
  • Gunilla Grönbeck

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt