Gå tillbaka

H+ är ett av de mest ambitiösa stadsbyggnadsprojekten i norra Europa. Fokus ligger på att länka samman den splittrade stadens norra delar med dess södra områden. Att skapa en strukturplan för en yta på över en miljon kvadratmeter, för att läka ihop den kluvna staden där norr och söder aldrig lyckats mötas. Av sammanlagt 63 lag från hela Europa som anmälde intresse i den öppna tävlingen valdes fem ut som fick i uppgift att utveckla planer för projektområdet med sikte på år 2035, då Helsingborg ska ha en tydligt ny identitet som kunskapsstad och kreativt nav i Öresundsregionen.

White har under tävlingsprocessen arbetat i ett stort team med internationellt verksam expertis från olika områden som tillsammans utvecklat lösningar och tankar som ligger bortom det konventionella sättet att arbeta med stadsutveckling.

Förutom medarbetare från White har teamet bl a bestått av Leif Edvinsson, professor vid Lunds universitet och The Hong Kong Polytechnic University, WSP, danska Imitio och Wuz Risk Consultancy AB.

Framgången ligger i vår förmåga att hitta en framkomlig väg som svarar mot de utmaningar vårt samhälle står inför, som ökad samverkan mellan stad, näringsliv och akademi, social innovation och processtänkande. Några av nycklarna är t ex att utveckla stadens campusområde, att höja och bredda kulturlivet, att stödja entreprenörsskap och att utveckla en social och kulturell särart som bidrar till Öresundsregionens utveckling.

H+

 • Kund: Helsingborgs stad
 • Projektets start/slut: 2010-2035
 • Färdigställt: 2035
 • Storlek/Yta: 1 miljon m²
 • Ort: Helsingborg
 • Fotograf/Illustratör: White
 • Planerad byggstart: 2012

Team

 • Åsa Bjerndell
 • Martin Sundberg
 • Anna Eklund
 • Jonas Olsson

Byggnadstyp

Liknande projekt