Gå tillbaka

Ullensaker kommune, med sina 31 000 invånare, är en av de kommuner i Norge som växer snabbast. Kommunen ligger 25 km nordöst om Oslo och Oslo Lufthavn Gardermoen är den viktigaste arbetsplatsen i området. Den snabba befolkningsväxten i kommunen innebär stora utmaningar och det finns ett stort behov av nya bostäder. Ullensaker kommune arrangerade våren 2012 en öppen arkitekttävling för att få inspel till den framtida planeringen och utvecklingen av Gystadmarka, en ny stadsdel i Jessheim.

Vårt förslag ”Neste trinn” fick ett 3:e pris och berömdes för att ha lyft gatans stora betydelse i en hållbar planeringsprocess av Gystadmarka. I ”Neste trinn” ställer sig White skarpt kritiskt till kommunens omoderna trafikplanering som bygger på trafikseparering och bullerskärmar. Vårt förslag bygger på idén att ”Det er i gatan man møtes” och slår ett slag för anti-scaft. Scaft som togs fram på Chalmers i Göteborg mellan 1961-1967 utvecklades ur krav på hastighet och framkomlighet för motorfordon. Idag saknar ett sådant resonemang relevans om vi ska tala om en hållbar trafikplanering. Transporter kan aldrig isoleras och planeras oberoende av staden och ska enskilda områden utvecklas hållbart måste staden, som helhet bli hållbar.

En överordnad flexibel kvartersstruktur med tydliga rumsliga gränser mellan offentligt och privat kombinerat med specifika landskapsrum blir tillsammans en robust spelplan för Gystadmarka. Kvartersstrukturen definierar rummen mellan byggnaderna, ger ramar för det sociala livet i stadsdelen, klarar att integrera och utveckla de funktioner som redan finns i stadsdelen och lämnar samtidigt öppet för en mångfald av typologier, för olika fordon och för flera utvecklingsscenarier.

Bor man på Jessheim är en av kvaliteterna närheten till det gröna, möjligheten att ha egen trädgård och att bo nära skogen, en annan att man kan bo större än man har råd till i centrala Oslo. Den täta staden som klarar att kombinera de urbana kvaliteterna med villans privata sfär och närhet till trädgård eller natur bygger på tydliga rumssekvenser. Istället för en struktur som förutsätter en placering av generiska fristående enfamiljsbostad mitt på tomten bygger Gystadmarka på en tydlig rumssekvens offentligt-privat som ger möjligheter till att välja gemenskap eller dra sig undan. Vi skapar ett resurseffektivt utnyttjande av marken med större sammanhängande trädgårdsytor och mer sparad naturmark.

Gystadmarka

 • Kund: Ullensaker kommune
 • Projektets start/slut: 2012-2012
 • Storlek/Yta: 3500 nya bostäder
 • Ort: Jessheim
 • Fotograf/Illustratör: White

Team

 • Jenny Mäki - ansvarig arkitekt
 • Thomas Landenberg
 • Sam Keshavarz
 • Maria Glädt
 • Rikard Sjöberg
 • Daniel Hultman

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt