Gå tillbaka

När Gyllengallerian skulle byggas om till butiker med egna entréer aktualiserades behovet av att se över omgivande torg och gator. Nivåskillnader utgjorde hinder som behövde lösas på ett nytt sätt och hela miljön behövde en ansiktslyftning.

I det parallella uppdrag som utlystes av Linköpings kommun 2008 poängterades ambitionen att Linköpings city ska vara attraktivt och tillgängligt för alla, dygnet runt.

White svarade med ett helhetsgrepp där tidigare gatumark integrerades med Lilla torget till ett utvidgat torg kring den tidigare gallerian. Lösningen för att hantera nivåskillnaderna på ett attraktivt sätt blev en centralt placerad och generös ramp med vackra räcken, flankerad av två trapplopp längs fasaderna. Sammanhängande entrézoner längs fasaderna möjliggör flexibel placering av entréer över tid. En stenskulptur längs rampens ena sida inbjuder till lek och ger samtidig möjlighet till kort vila på vägen upp eller ned.

Hällar av älvdalskvartsit är tongivande och sammanhållande markmaterial som ger platsen en unik identitet. Kompletterande material och färgsättning går i varma toner med detaljer av mässing och ansluter väl till omgivande bebyggelse.

Belysningen är ihög grad integrerad i räcken och bänkar, eller vägghängd för att inte ta onödig plats eller utgöra hinder i torgytorna. Ljussättningen är varm och välkomnande och speglar miljön väl även nattetid.

Torget visar idag en stor social mångfald och uppskattas av Linköpingsborna.

Guldsmedstorget

  • Kund: Linköpings kommun
  • Projektets start/slut: 2008-2009
  • Färdigställt: 2009
  • Storlek/Yta: ca 2000 m²
  • Kostnad: ca 7 miljoner
  • Ort: Linköping
  • Fotograf/Illustratör: White

Byggnadstyp

Liknande projekt