Gå tillbaka

Namnet Gröna Skrapan kommer av byggnadens höga miljöambitioner. Det är en av Skandinaviens första kontorsbyggnader som har certifierats för den allra högsta nivån av LEED med, bland mycket annat, 25% lägre energianvändning än Boverkets normer.

Skanskas önskemål för sitt nya kontorshus var att tomtens unika annonsläge vid motorvägen skulle tas tillvara. Den nya byggnaden skulle också möta de krav medvetna hyresgäster har idag på utformning, läge och miljö.

Vi tog det arkitektoniska greppet redan i tävlingsförslaget genom ett 16 våningars höghus med en kraftfull design. Uppdraget sträckte sig från utformning av detaljplan och bygghandlingar till inredning av allmänna delar och markplanering. Öppenhet och attraktiva mötesplatser skapades såväl utomhus som inomhus för att stödja ett modernare arbetssätt med ett effektivt lokalutnyttjande. Gröna Skrapan består av tre huskroppar varav en är 16 våningar och de andra sex våningar.

Ett föredömligt exempel på vad svenskt byggande av idag kan åstadkomma. … Med sin höjd och sin pregnans är den en lika omedelbar som självklar orienteringspunkt i landskapet.
/ ur motiveringen för bästa hus 2011 ur Per och Almas Olssons Fond

Gröna skrapan

 • Kund: Skanska
 • Projektets start/slut: 2009-2011
 • Färdigställt: 2011
 • Ort: Göteborg
 • Fotograf/Illustratör: Åke E:son Lindman
 • Miljöcertifierat: LEED Platinum och Green Building

Team

 • Åke Johansson - ansvarig arkitekt
 • Anna Ekholm
 • Johan Rydell
 • Gunnar Kjellerstedt
 • Mikael Larsson
 • Anna Rydelius von Hall
 • Elisabeth Rosenlund - inredning
 • Lena Osvalds - landskap
 • Thomas Larsson

Byggnadstyp

Liknande projekt