Gå tillbaka

I Skövde satsar kommunen för att möta den starka tillväxten med nya bostäder. Strax norr om centrum växer en helt ny stadsdel fram med trä som dominerande byggmaterial. Trädgårdsstaden Frostaliden blir en av de största trästadsdelarna i Sverige med 1 200 bostäder och 4 000 invånare när den står klar sommaren 2018.

Whites bidrag heter brf Sånglärkan och Trädlärkan, två punkthus om totalt 52 bostäder med 7 bostadsvåningar. Både bjälklag och väggar byggs i trä med tekniken som kallas CLT (cross-laminated timber) där korslimmade skivor bildar ett massivt träbyggnadssystem.

Uppdragsgivaren Brunnen Bostad med ägaren Ulf Runmarker är en mindre aktör med uttalat fokus på yteffektiva, klimatsmarta, innehållsrika och trivsamma lägenheter. Med den visionen landar man snart i modernt träbyggande. Trädlärkan är i linje med nätverket Trästad, som verkar för ökat modernt träbyggande i det hållbara samhället. Byggnaderna ska utformas så de energimässigt ligger i framkant och inspirera till både klimatsmart och rationellt trähusbyggande.

De 52 bostäderna i Trädlärkan har öppen planlösning med vardagsrum och kök i sömlös gemenskap. Lägenheterna fördelas på 2 till 4 rum och kök, från 61 till 104 kvadratmeter. Samtliga bostäder är hörnlägenheter där vardagsrummet har ljusinsläpp från två håll och balkong eller uteplats med generösa utblickar. Högst upp i respektive hus ligger 2 exklusiva våningar med balkong samt stora terrasser i västerläge med utsikt över Billingen. Alla lägenheter har luftiga 2,5 meter i takhöjd.

Huset är byggt i god standard med golvvärme i alla rum. Ljusa ekgolv och väggar i laserat massivträ ger en naturlig känsla som få material kan matcha. Vägen till lägenheten går via den vackra träfasaden, upp genom trapphuset av betong och ut i den ljusa lägenheten.

Att träet skulle ges huvudrollen i både bygge och gestaltning stod klart redan under de första diskussionerna mellan byggherren och arkitekterna. Här skulle inget kläs in i gips, putsas eller kamoufleras som så ofta sker. Husen i Trädlärkan ska stolt signalera att de är byggda i trä, på riktigt. Fasaderna är utförda i trä som åldras vackert och utstrålar hemkänsla med ett utseende som gör de boende stolta och unika.

Åttavåningshusen i Skövde är uppförda helt i trä med undantag för bottenplatta, källare, källarbjälklag och trapphus i betong. Husen byggs av totalentreprenören Fristad Bygg enligt ett system från österrikiska KLH som levererar stommar och paneler i korslaminerat massivträ. Detta kännetecknas av sin låga vikt, hållbarhet och enkelhet. Huset monteras direkt från lastbilen med hjälp av kran och det räcker normalt med ett fåtal byggnadsarbetare för att montera hela huset.

Massivträpanelen av gran kan användas till väggar, bjälklag och tak. Panelerna levereras i storformat (upp till 16 meter långa), vilket innebär färre antal paneler, färre skarvar, högre täthet och snabbare montering. I och med att panelen är bärande ger den också möjlighet till kreativa arkitektoniska grepp.

Utvändigt kläs husen med cederträspån som monteras med skivor som är cirka 30 x 50 centimeter, och som överlappar varandra med klassisk shingle-teknik. Effekten blir ett vackert lapptäcke med ett levande uttryck. Cederträ är ett underhållsfritt och stryktåligt material med lång livslängd.

Badrummen i Trädlärkan är prefabricerade och levereras fullutrustade. Takvåningarna har två badrum som platsbyggs med möjligheter till egna val.

Vinsterna med den sorts industriellt byggande som pågår i Skövde är många och övertygande. Trä är ett lättarbetat material som går snabbt att bygga med. Det finns inga torktider, och byggmiljön är behaglig. Limträ är starkt och kan bära stora laster, samtidigt som det är väsentligt lättare än betong. Det ger dessutom arkitekter och konstruktörer stor flexibilitet och frihet, och i slutändan ett behagligt boendeklimat med god luftfuktighet, jämn temperatur och – inte minst – den sköna känslan av att bo i ett trähus.

Den kanske största poängen är ändå hållbarhetsaspekterna. Trä är förnybart (som inget annat bärande byggmaterial), och kräver mindre energi både vid framställning, transporter och i husets energiförbrukning. Jämfört med många andra material binder trä koldioxid under tillverkningen istället för tvärt om.

De två husen i brf Trädlärkan bestyckas med tekniska system som strävar efter så låg energiförbrukning som möjligt, och som på bästa sätt samverkar med husens träkonstruktion.

Eftersom trähus numera är high-tech byggs den senaste tekniken in i Trädlärkan, med exempelvis fiberburet internet, displayer för individuell varmvatten- och elförbrukning, digitala väderstationer, laddstation för elbilar och liknande som är viktigt för moderna och miljömedvetna kunder.

Det historiska skälet till att Sverige under många årtionden förbjöd trähus högre än två våningar var givetvis brandfaran i dåtidens byggmaterial. Listan över dramatiska stadsbränder är lång i vårt land. Bränderna i städer som Umeå och Sundsvall var förödande och satte outplånliga spår i generationer. Med dagens byggteknik är brandfaran närmast försumbar. Husen i Skövde byggs i material som brandskyddsbehandlats enligt branschens främsta metoder, och är dessutom utrustade med sprinklers.

Frostaliden

  • Kund: Brunnen Bostad AB
  • Projektets start/slut: 2016-2018
  • Färdigställt: 2018
  • Lägenheter / rum: 52
  • Ort: Skövde
  • Fotograf/Illustratör: White

Team

  • Jan Larsson - Ansvarig arkitekt
  • Daniel Stenqvist - Handläggande arkitekt
  • Fredrika Georgson - Uppdragsledare

Byggnadstyp

Liknande projekt