Gå tillbaka

När Frölunda Torg invigdes 1966 var det Europas största köpcentrum. Sedan dess har mycket hänt och när uppdragsgivaren Diligentia ville utveckla stadsdelens centrum valde man White som samarbetspartner.

Uppdraget gick ut på att lyfta Frölunda Torg till en internationell nivå och skapa en attraktivare miljö för såväl besökare som handelsaktörer. Men också att bygga upp ett socialt stadsdelscentrum med ny spårvagnshållplats, torg, parkeringshus och restauranger. Helt enkelt en livfull, trygg och trivsam stad i staden.

För White var en av utmaningarna att ge Frölunda Torg en modernare profil och samtidigt behålla områdets karaktäristiska drag. Lösningen blev att låta arkitekturen bygga vidare på den ursprungliga formgivningen från 60-talet. Nya Frölunda Torg består av låga tegelklädda byggnader i konstrast till de höga ljusa bostadshusen. De nya entréerna är utformade med stora, genomlysta skyltfönster som välkomnar besökarna och syns från långt håll. Även interiören tar upp ellipserna, de runda formerna och ljusöppningarna från det ursprungliga torget.

Projektet, som är en viktig del i utvecklingen av hela sydvästra Göteborg, genomförs i flera etapper. Den första etappen stod klar hösten 2009 och omfattade förutom den nya butiksdelen, även den öppna spårvagnshållplatsen på det nya stadsdelstorget. Den avslutande etappen beräknas vara klar under 2012.

Frölunda Torg

 • Kund: Diligentia
 • Projektets start/slut: 2009-2012
 • Färdigställt: 2011
 • Storlek/Yta: ca 65 000 m2 BTA
 • Kostnad: ca 1,5 miljarder SEK
 • Ort: Göteborg
 • Fotograf/Illustratör: Bert Leandersson
 • Miljöcertifierat: BREEAM

Team

 • Karin Hedén
 • Jerry Jansson
 • Lena Osvalds

Byggnadstyp

Liknande projekt