Gå tillbaka

Byggnaden placeras i närhet till centrala delar av kommunen, Drøbak skole, Seierstens ungdomsskole som ger möjlighet till att samutnyttja funktioner med Frognhallen och Seiersten stadion.

Materialen i simhallen har valts utifrån hållbarhet, skötsel och miljöprofil. Genom att enbart använda gedigna och långlivade material ger det även en tydlig signal om att man värdesätter folkhälsan. En annan viktig aspekt är att skapa upplevelse av att vara nära materialen.

När de olika aktiviteterna flätas samman i plan och sektion skapas spännande möten mellan aktiviteter och människor, vilket ger ett arealeffektivt men samtidigt upplevelseintensivt bad.

Istället för en konventionell statisk volym där stupbassängens torn bestämmer byggnadens höjd, delas badet i olika delar/volymer som kan ges olika ljusföring, utsikter, akustiska förhållanden och stämningar och som kan avskiljas från varandra vid behov.

Frognbadet

 • Kund: Frogn Kommune
 • Projektets start/slut: 2012
 • Storlek/Yta: 4 600 m²
 • Ort: Drøbak
 • Fotograf/Illustratör: White

Team

 • Thomas Landenberg
 • David Saand
 • Johanna Bocian Östberg
 • Nadja Lindhe
 • Leif Johansson
 • Rikard Sjöberg

Byggnadstyp

Liknande projekt