Gå tillbaka

White var tillsammans med Ragn-Sells, vinnare av en innovationsupphandling från Stockholms stad med Stockholm Vatten som mottagare. Utifrån visionen om en social och kreativ plats där människor kan mötas kring frågor om avfall, återbruk och framtiden skapade vi en tillfällig resurs- och kompetenspark.

Framtidens återvinningscentral testades i Norra Djurgårdsstaden under fem dagar i oktober 2015. Konceptet representeras av tre sjöcontainrar. Ett lager där materialet sorteras, vägs och räknas, en verkstad där det går att låna, laga och skapa nytt samt ett showroom där allt som har ett andrahandsvärde visas och det är möjligt att ta saker helt gratis.

En enkätstudie genomfördes på plats där de boende fick svara på frågor kring avfall och återbruk. En önskevägg fanns också där besökare kunde skriva vad de ville ha på den framtida återvinningscentralen. Närheten till inlämningsställen och möjligheten att lämna allt på samma plats visade sig vara de viktigaste parametrarna för att människor ska slänga färre saker.

Resultatet var mycket positivt, inom Norra Djurgårdsstaden återbrukades 30 % av det som lämnades in i området. Totalt var siffran 75 % då det som hade ett andrahandsvärde skickades till en hjälporganisation. På en traditionell återvinningscentral är siffran blygsamma 2 %.

Framtidens återvinningscentral visar att det finns en stor potential att minska koldioxidutsläppen och utnyttjandet av våra resurser genom ökad återanvändning, materialåtervinning och mindre konsumtion.

Framtidens återvinningscentral

  • Kund: Stockholms stad, Stockholm Vatten
  • Projektets start/slut: 2015-2015
  • Färdigställt: 2015
  • Ort: Stockholm
  • Fotograf/Illustratör: Thomas Zaar

Team

  • Lise-Lott Larsson Kolessar
  • Jenni Brink Bylund
  • Tomas Landfeldt

Byggnadstyp

Liknande projekt