Gå tillbaka

Framtidens äldre är ingen homogen grupp utan individualister med olika behov, intressen och förmågor vilket varit en viktig utgångspunkt vid utformningen av förslaget. Vi vill skapa en byggnad som både är nytänkande och som i alla delar skapar tanken kring ”ett gott liv” på äldre dar. En hållbar byggnad, ett hem fyllt av möjligheter att vistas i stimulerande miljöer ute och inne, att möta och umgås med andra människor i olika sammanhang, att delta i meningsfulla aktiviteter och äta god mat. Byggnaden ska understödja ett självständigt liv så länge som möjligt och god omvårdnad när behov finns. Det ska till exempel vara möjligt att som par kunna bo tillsammans även om en har stort vårdbehov medan den andra är friskare.

Kvarteret är uppbyggt av två högre byggnadskroppar som länkas samman av en lägre central del som utgör kvarterets nav. Där finns gemensamma ytor för möten och samvaro för boende, personal och anhöriga. I entréplanet finns även offentliga lokaler som restaurang, café och vårdcentral. Den västra byggnadsvolymen i sex våningar inrymmer vård- och omsorgsboende, den östra volymen som består av två delar om tio och sju våningar är seniorboende.

Byggnaden har ett modernt uttryck i trä och glas. Fasadmaterialen är trä med en hinna av glas som sveper runt kvarterets utsida. Vi har valt trä som fasadmaterial då det är ett material som många människor har en positiv relation till, är ett material som uttrycker värme och omtanke och det är hållbart i flera bemärkelser. Glaset ger stor potential för produktion av solenergi. Det fungerar också som bullerskydd.

Hela byggnaden genomsyras av en omsorg om detaljerna, från byggnadens träkonstruktion till utomhusmiljöerna. Ett framåtblickande projekt som kan driva utvecklingen framåt, både när det gäller bostadsmiljöer för äldre och miljövänlig teknik
/ ur juryns motivering

Byggnadens klimatpåverkan minimeras med ett genomgående kretsloppstänkande, där återanvändning är en naturlig del och där avfall är lika med framtida råvara. Smarta och hållbara materialval med hög återvinningsgrad och energioptimering med produktion och användande av förnybar energi är självklarheter. Byggnaden är utformad för ett lågt energibehov med bl a god isolering, flexibilitet i form av att det går att helt eller delvis konvertera boendet till studentboende då de har en yta om ca 27-29 m². Kvarteret är utformat för att nå Miljöbyggnad GULD.

Utemiljöerna är en förlängning av bostäderna. Taklandskapen skapar en ytterligare dimension till grönskan och erbjuder ett soligt läge med fantastisk utsikt. Takträdgårdarna är trygga utemiljöer för både boende och personal. Här finns möjlighet för boende med demens att vistas ute i en säker miljö.

Framtidens äldreboende

 • Kund: Micasa
 • Projektets start/slut: 2013
 • Lägenheter / rum: 150 lägenheter
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: White
 • Miljöcertifierat: Miljöbyggnad Guld

Team

 • Susanne Clase - ansvarig arkitekt
 • Ylva Andersson - ansvarig arkitekt
 • Tobias Hesselgren
 • Lars Olsson
 • Joel Hördin
 • Maria Glädt
 • Kajsa Sperling
 • Ingrid Backman
 • Åsa Carlestam
 • Anders Medin
 • Andreas Laessker

Byggnadstyp

Liknande projekt