Gå tillbaka

White har sedan 2011 lett flera strategiskt viktiga delar av Framtidens Akademiska. Som generalkonsult har White genomfört behovsanalys, förstudie och programarbete för det helt nya J-huset och för ombyggnad av två av centralblockets byggnader, B9 och B12. White har också i uppdrag att projektera en transportkulvert som kommer att utgöra en ny, modern försörjningslänk i sjukhusets försörjningssystem. White har som generalkonsult ansvarat för sammanlagt 14 olika tekniska discipliner.

Nybyggnad av J-huset

Det 60 000 kvm stora J-huset är en av de viktigaste delarna av Framtidens Akademiska. Baserat på Whites utredningsarbete i behovs- och förstudie- och programskedet har White efter upphandling fått fortsatt förtroende att genomföra detaljprojektering, bygghandling och uppföljning, med totalansvar för arkitektur, landskap och inredningsarkitektur.
Projekteringen sker i helt i 3D där White vidareutvecklar kunskap och metoder från andra vårduppdrag, för bland annat visualisering, detaljprojektering och informationshantering.

Dagsljus och grönska

J-huset blir en modern, långsiktigt hållbar byggnad för avancerad behandling, vård och forskning. Utformningen maximerar dagsljus och grönska och tar vara på de unika utblickarna mot bland annat Uppsala Slott. Verksamheten ges flexibla lokaler med en mycket god beredskap att möta framtida krav och ny teknik. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

I vårdens och vetenskapens centrum

Byggnaden ligger i anslutning till sjukhusets övriga byggnader för avancerad vård och forskning längs Dag Hammarskjölds väg – ett centralt stråk i det akademiska Uppsala. Den är utformad med två lameller med en stor, grön ljusgård mitt emellan. Omsorgsfullt utformade tegelvolymer innehåller de vårdgivande lokalerna. Publika lokaler och en stor aula visar på byggnadens framtidsinriktade verksamhet och forskning.

Avancerad verksamhet

J-huset planeras för operation, bilddiagnostik och onkologisk verksamhet, både vård och avancerad behandling samt för sluten och öppenvård. Forsknings- och vårdgivande lokaler är integrerade. De nya behandlingsrummen för strålbehandling ligger i en volym vid sidan av de generellt planerade lamellerna. Dessa lokaler organiseras runt en egen mindre ljusgård.

Logistik och samband

En viktig del av vårdens byggnader är logistik och samband. En rad luftbroar förbinder den nya byggnaden med befintliga byggnader, framför allt de centrala byggnaderna för avancerad behandling i byggnad B9 och B12. Genom nybyggnaden av J-huset och förnyelsen av bland annat B9 och B12 får sjukhuset tillgång till moderna vård- och behandlingslokaler som kan nyttjas flexibelt tack vare genomtänkta kommunikationslösningar.

Framtidens Akademiska

 • Kund: Landstingscervice i Uppsala län
 • Projektets start/slut: 2011-2016
 • Färdigställt: 2017
 • Storlek/Yta: ca 60 000 kvm BTA
 • Kostnad: Investering J-huset ca 1,8 miljarder
 • Ort: Uppsala
 • Fotograf/Illustratör: White
 • Miljöcertifierat: Miljöbyggnad Guld

Team

 • Anna Maria Ejdeholm - ansvarig arkitekt
 • Eva Fabricius
 • Fredrik Mats Nilsson
 • Sofia Lewén
 • Frida Munktell
 • Jonas Hultgren
 • Mikael Lorensson
 • Karin Törnquist
 • Carl Lindecrantz
 • Pia Wacker
 • Dermot Farrelly
 • Stefan Rummel
 • Jennie Månsson
 • Hanna Linde
 • John Nordmark
 • Lena Brand
 • Marcus Bengtsson
 • Andréa Sandelin
 • Jonatan Andersen
 • Helena Hirvonen
 • Elisabeth Rosenlund
 • Ola Dellson
 • Bernt Borgestig
 • Malin Ericson
 • Alison Petty
 • Asbjörn Morsing Thomasen

Byggnadstyp

Liknande projekt