Gå tillbaka

Forumtorget är en av Uppsalas viktigaste centrala platser. Det ansluter direkt till gågatan (Kungsängsgatan) och bildar tillsammans med Smedsgränd en bred passage till Dragarbrunnsgatan.

Nya Forumtorget utmanar vänligt och lekfullt. Ett kraftfullt uttryck som matchar omgivande byggnader, bjuder in och inspirerar till vila, aktivitet och deltagande. Platsen är en paus, en kontrast till omgivningens utbud, en urban oas. Den är liten och det är inramningen och folklivet som ger den uttryck och attraktionskraft. Gestaltningen stöttar detta och ger samtidigt platsen identitet.

Här kan man strunta i shopping, vila från shopping eller samla kraft för mer shopping. Golvet, soffan och platån bildar brickor i detta torgplatsens mest grundläggande spel – det som handlar om att se och synas. De kan alla användas för såväl spontana uppträdanden som mer ordnade möten – politiska tal, dansuppvisningar och manifestationer. Men de fungerar också som pauser och åskådarplatser.

Ur juryns utlåtande: ”Ett robust och väl fungerande förslag med en klar idé som bedöms passa in i ett allt självsäkrare Uppsala där historisk skönhet och kulturarv lever i harmoni med en ny tid. Förslaget tar fasta och bygger vidare på grändens och torgets karaktärer. Forumtorget blir både ett torg att röra sig över och en ny attraktiv mötesplats för alla.”

Se mer av förslaget hos UNT.

Forumtorget

 • Kund: Uppsala kommun
 • Projektets start/slut: 2011
 • Färdigställt: 2017
 • Storlek/Yta: 1 600 m²
 • Ort: Uppsala
 • Fotograf/Illustratör: White

Länkar

Team

 • Gustav Jarlöv
 • Sam Keshavarz
 • Viktoria Walldin
 • Jens Modin
 • Jonas Runberger
 • Hamia Aghaiemeybodi
 • Andreas Milsta
 • Rikard Sjöberg

Byggnadstyp

Liknande projekt