Gå tillbaka

Panzi är ett specialistsjukhus vars holistiska vårdmodell möter hela vidden av patienternas behov: fysisk återhämtning, psykosocialt och känslomässigt stöd, gemenskap, återanpassning och rättshjälp. Mödra- och neonatalvården är en central del av verksamheten med 3,000 till 3,500 förlossningar per år. Sjukhuset planerades för 120 sängar, men har idag 450.

I tät dialog med sjukhusets ledning och personal har White, Göteborgs Universitet, WSP, Art of Life and Birth och Chalmers Tekniska Högskola utvecklat ett koncept på ett center där kvinnor kan föda barn tillsammans med närstående i en säker och professionell miljö. Centret utgår från en långsiktig översiktsplan, också utvecklad av teamet, som avser en utveckling av hela sjukhusets struktur de kommande 10-15 åren.

Att utveckla en förstudie av den här typen förutsätter både arkitektkunskap, erfarenhet av vårdbyggnader och internationellt arbete. White har stor erfarenhet och kunskap inom hållbart byggande, men de specifika förutsättningarna i Bukavu – bland annat brist på vatten och elektricitet, begränsad tillgång till byggmaterial och stram ekonomi – har krävt ny kunskap om hur man bygger hållbart och klimatneutralt utifrån platsens förutsättningar både vad gäller klimat, lokala material och byggproduktion.

Byggnaden planeras utifrån en ny patientcentrerad vårdmodell, och man har även haft fokus på att förstå de fysiska förutsättningarna av tomten, de befintliga byggnaderna och den tekniska infrastrukturen. För att söka kunskap och kartlägga verksamhetens behov besökte White sjukhuset. Målet med konceptmodellen har varit att verifiera projektets genomförbarhet med hänsyn till platsens begränsningar samt att definiera byggnadens viktigaste dimensioner och allmänna utseende.

Resultatet är en design som minimerar sjukhusets klimatpåvkeran. Taket är utformat för optimal el- och vattenförsörjning och bioklimatisk design säkerställer att vind, sol, regn och fukt hanteras på så sätt att det skapar en behaglig inomhusmiljö. Jordbävningssäkra byggnader av modultyp säkrar en hållbar långsiktig utveckling och underlättar samtidigt underhåll.

Enheten skapas för och tillsammans med den lokala verksamheten, baserad på dess arbetssätt och behov och är samtidigt kopplad till den senaste kunskapen inom evidensbaserad design. Människans önskan om en attraktiv och välkomnande miljö, dagsljus, grönska, privat sfär och integritet är lika stark i Kongo som i svenska och skandinaviska projekt; i förstudien identifierades behovet av en vacker och välkomnande miljö med tillgång till både privata och sociala utrymmen. Vidare krävs rikliga mängder dagsljus, utsikt över natur samt en bekväm inomhusmiljö för att stödja läkeprocessen. Det ska också vara lätt att orientera sig på sjukhuset.

Under arbetet med förstudien har vi ständigt blivit påminda om att arkitektur kan göra stor skillnad. På sikt hoppas vi kunna skapa en modell för att bygga rationell, hållbar och ekonomiskt smart vårdarkitektur i utvecklingsländer − Cristiana Caira, ansvarig arkitekt

Responsen på förstudien blev mycket positiv och White fick frågan om att följa upp projektet i nästa skede, följt av genomförande tillsammans med lokala arkitekter.

På sikt kan kombinationen av Whites expertis och lokal kunskap utvecklas till ett koncept som kan användas på fler platser med liknade förutsättningar. Målet är att göra Panzi till en förebild för andra sjukhus i Kongo, Afrika och världen.

Panzisjukhuset

 • Kund: Panzi Hospital
 • Projektets start/slut: 2016-2017
 • Färdigställt: 2017
 • Ort: Bukavu, DR Kongo

Team

 • Cristiana Caira - Ansvarig arkitekt
 • Carl Molin - Uppdragsledare
 • Saga Karlsson - Handläggande arkitekt
 • Johan Lundin
 • Agnes Orstadius
 • Magnus Carlstrand
 • Ioannis Anagnostopoulos
 • Maria Glädt
 • Tania Sande Beiro
 • Alejandro Pacheco Diéguez
 • Marie-Claude Dubois
 • Rikard Sjöberg
 • Samuel Michaëlsson

Byggnadstyp

Liknande projekt