Gå tillbaka

White fann platsen för byggnaden som, om än tillfällig, fyller ett stort behov. Nya Karolinska universitetssjukhus i Solna beräknas inte stå klart förrän 2017. Forskarna behöver informella mötesplatser också fram till dess och önskade en lokal som motsvarar brittiska och amerikanska universitets fakultetsklubbar.

En 30 år gammal, låg tegelbyggnad i laboratoriekvarterets mitt fick bilda sockel. Då kunde påbyggnaden kopplas direkt till grannhuset, som bland annat har föreläsningssalar och laboratorier för experimentell forskning.

Påbyggnaden ritades som en rektangel, med två stora rum på vardera sidan en kärna med toaletter och kök. Det första används för sociala aktiviteter och har en bardisk som också kan fungera som reception. Det andra är avsett för studier och eget arbete, och har sittgrupper samt tre mindre mötesrum. För inredningen valde White modern design, tänkt att matcha forskarnas framtidsinriktning.

Utmaningen var att skapa en kreativ och avspänd miljö i en byggnad som också visar detta utåt. En byggnad som upplevs positiv för de omgivande husen, samtidigt som tillfälligheten signaleras.

Sedum valdes till pulpettaket av miljöskäl – både vackert och energibesparande. Sinuskorrugerad fibercementskiva ger fasaden karaktär och kan lätt monteras ned. Rivs påbyggnaden återfår sockelbyggnaden omedelbart ursprungligt skick.

Fakultetsklubben, KS

  • Kund: Locum AB
  • Projektets start/slut: 2008-2010
  • Färdigställt: 2010
  • Storlek/Yta: 600 m² BTA
  • Ort: Solna
  • Fotograf/Illustratör: Thomas Zaar

Team

  • Jonas Kvant
  • Eva Berg
  • Elise Juusela-Norberg

Byggnadstyp

Liknande projekt