Gå tillbaka

I samband med att gatorna runt Heden skulle göras om fattade Göteborgs stad beslutet att upplåta platsen i hörnet Södra vägen – Engelbrektsgatan till en helt ny offentlig lek- och spontanidrottsplats.

Ett raster av talrika bergkörsbär, ornäsbjörkar och tallar ger platsen ett sammanhängande struktur och bilder över tiden ett grönt tak med fri sikt mellan stammarna. Samtidig skapas en grön koppling till Södra Vägens gamla trädallé.

En mjuk stenmjölsgolv sträcker sig över hela parken, knyter ihop aktiviteterna och vegetation och möjliggör för en fri rörelse genom parken.

I trädrastrets gläntor finner de olika idrottsaktiviteterna sin plats, så som beachvolleyboll, basketboll och boule som bjuder till aktivt rörelse. I norra delen av parken har det skapats en ny lekplats som fokuserar på rörelse och aktiv lek och som utgår ifrån idrotten. Olika klätter- och gunglek ligger inbäddade i ett landskap av mjuka konstgräskullar. En lekfull löparbana med hoppgrop och häckar kompletterar bilden. I direkt anslutning till lekplatsen finns det en gymanläggning med tränings­redskap speciellt anpassat för äldre människor.

I parkens kan man vara en aktiv del­tagare eller bara betrakta allt som sker runt omkring. Varför inte luta sig tillbaka på en solstol på sandstranden och låta sanden rinner genom händerna?

Exercispark på Heden

  • Kund: Trafikkontoret, Göteborgs stad genom ÅF
  • Projektets start/slut: 2010-2013
  • Färdigställt: 2014
  • Storlek/Yta: 6 300 m2
  • Ort: Göteborg
  • Fotograf/Illustratör: Bert Leandersson

Team

  • Lena Osvalds
  • Joel Hördin
  • Anika Meincke
  • Mikaela Åström Forsgren

Byggnadstyp

Liknande projekt