Gå tillbaka

Tävlingen gick ut på att hitta urbana ramar för en samlad plats med utbildnings- och idrottsverksamheter i anslutning till en ny stadsdel utanför Köln.

Programkraven var tydliga. Skolans läroplan går ut på att integrera funktionshindrade i grupperna och lokalerna skulle planeras efter det. Fyra klassrum skulle grupperas ihop med var sitt grupprum, multifunktionsrum och fritidslokaler. Fyra sådana kluster skulle byggas nu, med en utbyggnadsmöjlighet till ett femte. Till skolan hör också en dubbelsporthall och en stor skolgård.

Tomten, angöringsprincipen och detaljplanen med utplaceringen av andra byggnadskomplex var styrande. Grundskolan skulle vara först på plats.

Vi löste uppgiften genom att förskjuta två liknande, isärdragna byggnads­kroppar.
Ett gemensamt samlingsrum uppstår där­med och definerar tillgångar och överblickbarheten. Personaldelen är tillagd i förlängning av den östra klass­rums­kroppen för att skärma av och rama in skolgården. Sporthallen står för sig och kan nyttjas utanför skolans vanliga öppettider.

Fasaden består av en klassisk tegelvägg där stora fönster lättar upp den strama arkitekturen på ett lekfullt sätt. Den stora hallen får in mycket dagsljus genom ett upphöjt tak och stora glaspartier. Både sporthallen och skolbyggnaden har en solcellspark på taket. Ett förkopplat glasskal till sporthallens stora, mörka tegelfasad i söder fungerar som värmeskorsten och både värmer skolan och sporthallen på vinterns samt kyler på sommaren.

Skolgården ramas in av byggnaderna och begränsas i söder av en bullervall mot de lokala gatorna.

Tävling.

Ernst-Moritz-Arnd-skolan

  • Kund: Kölns kommun, Ernst-Moritz-Arnd-skolan, Köln
  • Projektets start/slut: 2012-2012
  • Ort: Köln, Tyskland
  • Fotograf/Illustratör: White

Team

  • Dirk Noack
  • Niklas Singstedt
  • Klara Frosterud
  • Rickard Nygren
  • Sofia Palmer
  • Karina Antin

Byggnadstyp

Liknande projekt