Gå tillbaka

Med detta och musiken, som genomsyrar Epidemic Sounds identitet, som utgångspunkt skapade White ett inredningskoncept med det obearbetade och återbruk som tema.

I och med tillägget av det nya våningsplanet var en av utmaningarna att få företaget att fungera och kännas som ”ett” i sin helhet. Vidare krävde Epidemic Sounds expansionsplaner också att antalet arbetsplatser i det ombyggda kontoret ska kunna öka i takt med att företaget växer. Då medarbetarna sitter i ett öppet kontorslandskap fanns ett behov av generella komplement som mötesrum och samtalsrum samt för mer specifika funktioner som lyssnarrum.

Ett håltag i bjälklag gjordes för att få till en vertikal kommunikation som genererade tillfredställande flöden i kontoret trots att det delats upp på två plan. Industritrappan mellan våningarna blir kontorets tydliga nod. För att skapa rymd och synliggöra installationer plockades undertak bort, vilket också förstärker industrikänslan.

White ritade om planlösningen och skapade en miljö där medarbetarna kan samverka i det öppna kontorslandskapet eller dra sig undan, allt efter personliga preferenser och arbetsuppgift.

Skiv-material som plywood, valchromat och träullit är återkommande väggbeklädnader och valdes för sina akustikförbättrande och robusta kvaliteter. Materialen är dessutom hållbara över tid. Lokalerna är inredda i en sparsmakad färgskala som kompletterar den befintliga karaktären och det befintliga betongbjälklaget är blottat och har slipats.

Större delen av de lösa inventarierna är återbrukade och ger en sammanhållen stil som ytterligare befäster kontorslokalens och Epidemic Sounds samlade identitet.

Epidemic Sound

  • Kund: Epidemic Sound
  • Projektets start/slut: 2014-2015
  • Färdigställt: 2015
  • Storlek/Yta: 825 kvm
  • Ort: Stockholm
  • Fotograf/Illustratör: Emil Fagander

Team

  • Karolina Nyström
  • Rebecca Edwards Mannheimer
  • Märta Friman
  • Mikaela Åström Forsgren

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt