Gå tillbaka

Området har en stark linje från Rådhustorget, genom området och ut i Floragatan i väster. Detta kommer att utgöra ett nytt gång- och cykelstråk som förbinder centrum med bostadsområdet i väster. Utmed gångstråket planeras en tvåvånings parkeringsanläggning som tillgodoser hela kvarterets behov.

Den befintliga Möllevägsskolan från 1890 som nyligen konverterats till verksamheter är med sina annex, ett viktigt element i kvar-tersstrukturens mix mellan gammalt och nytt.

Mot väster tätas kvarteret för att möta de mer kompakta byggnaderna på andra sidan gatan. Här har planlagts för lamellhus i tre till fyra våningar med en femte indragen takvåning.

Mot Sandgatan i söder har vi placerat tre fristående punkthus i fyra våningar med en femte indragen takvåning. Dessa hus utgör etapp 1. Husen ligger indragna från gatan så att den befintliga trädallén kan sparas.

Väderstreck, vindriktning och byggnadshöjder har varit viktiga utgångspunkter vid utformningen av området. Placeringen av bebyggelsen ger en gemensam stor grönskande innergård. Hela kvarteret har planlagts för c:a 120 nybyggda lägenheter.

Etapp 1 innehåller 42 bostäder i tre punkthus. Med trespännarlösning på normalplan samt tvåspännare på vindsplan innehåller husen 14 lägenheter vardera. Bottenplanen är förhöjda ett halvt våningsplan med genomgående hiss för tillgänglighet. Detta ger mer fredade utevistelser på bottenplanen samtidigt som källarplanen blir dagsljusbelysta.

Till lägenheterna har vi kopplat generösa inglasade uteplatser/balkonger med havsutsikt från takvåningen.

Husen har projekterats som lågenergihus. Husen i etapp 1 kommer att vara färdigställda hösten 2012.

Drivbänken

 • Kund: Falkenbergs Bostads AB (FaBo)
 • Projektets start/slut: 2010-2012
 • Färdigställt: 2014
 • Storlek/Yta: ca 4 200 m² BTA
 • Kostnad: 75,8 miljoner SEK
 • Energianvändning: 45kWh/m²/år
 • Ort: Falkenberg
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Nadja Lindhe
 • Stellan Eriksson
 • Jimmie Ahlgren
 • Linda Svensson

Byggnadstyp

Liknande projekt