Gå tillbaka

Den drygt en kilometer långa gatan genom centrala Uppsala omvandlas från bakgata till attraktiv affärsgata. Den utformas som gåfartsgata med ett golv av specialgjutna, ljusa betongplattor.

Tillgänglighetsfrågorna har varit centrala och ledstråk har gjorts till en del av uttrycket. För projektet har White ritat ett ledstråkssystem som tillverkas i gjutjärn av danska GH form.

Dragarbrunns torg är idag en av två viktiga platser utmed det nya affärsstråket. På torgytan ligger en långsträckt yta av svart diabas. På denna ligger sittmöbler av svart diabas, infällda stålplåtar, planteringsytor och en damm. På ytan finns tre platser med olika karaktär – dungen, perennplatsen, vattenplatsen. Dessa skiljs åta av två större cykelparkeringar med totalt 400 platser. Cykelställen är demonterbara för att kunna ge plats åt tillfälliga evenemang. Hela ytan är uppvärmd.

White har varit involverade i projektets alla tre faser: 2004 skapades en vision för Dagarbrunnsgatan – ett samarbete mellan Stadsbyggandskontoret och Fastighetsägarföreningen Vi i stan. White anlitades för att utreda hur gatan och dess platser skulle kunna utformas. 2006 inleddes en fördjupning av gestaltningsförslaget. I detta skede samarbetade White med trafikplanerare då trafikfrågorna var centrala. Våren 2007, kopplades konstnären Ebba Matz in. Ebba och White arbetade tillsammans för att integrera konsten i gaturummet. Detaljprojektering utfördes under hösten 2007.

Dragarbrunns torg

  • Kund: Uppsala kommun
  • Projektets start/slut: 2004-2008
  • Färdigställt: 2008
  • Storlek/Yta: 5 000 m²
  • Kostnad: ca 15 Mkr exkl. konstverk
  • Ort: Uppsala
  • Fotograf/Illustratör: Bo Gyllander

Team

  • Gustav Jarlöv

Byggnadstyp

Liknande projekt