Gå tillbaka

Den nya akutvårdsbyggnaden har en central placering på Danderyds Sjukhus och kan på många sätt ses som en knytpunkt för hela sjukhuset. Ett hjärta som står för en puls, en hjärna som står för en sprakande aktivitet eller ett nav där patienter strömmar in och som flödesmässigt binder samman sjukhusets delar. Den är placerad mellan det centrala blocket och de södra kvarteren för att knyta samman sjukhusets olika delar. Vårt uppdrag innebär även ombyggnad av en intilliggande befintlig byggnad.

Nybyggnaden innehåller akutmottag­ning, bild & funktion, intensivvård, hjärt­intensivvård, intervention, centraloperation och sterilcentral. En intermediärvårds­avdelning kommer att finnas i ombyggda lokaler i direkt anslutning till intensivvården.

Den nya byggnaden markerar en ny årsring hos sjukhuset och byggnaden ges en tydlig karaktär och identitet. Det är andra mått och våninghöjder samt högt ställda hållbarhetskrav som ger ett behov av att använda fasaden på sätt som stödjer en minskad energianvändning.

Den nya byggnaden har en kringbyggd gård likt det befintliga sjukhuset. Bygg­na­dens bas och struktur är enkel och homogen. Ett yttre skikt av lameller och balkonger ger en upp­bruten volym och tillför en mänsklig skala.

Fasadbeklädnaden är av behandlat stål/aluminium för att knyta an till det befintliga sjukhusets komplementmaterial. Fasaden ändrar karaktär efter yttre omständigheter. Lamellerna av perforerad plåt ger byggnaden en enhetlighet och begränsar infallande solvärme.

För att skapa hälsofrämjande miljöer innehåller landskapsplaneringen ett flertal designelement för en restorativ effekt: vatten, träd, frodig grönska, blommor, naturliga material, kontemplativa och lugna kompositioner.

Danderyds sjukhus

 • Kund: Stockholms läns landsting, Locum
 • Projektets start/slut: 2013-2020
 • Färdigställt: 2020
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: White View & White

Team

 • Helena Polgård
 • Francesca Bianchi
 • Agnete Klinkby Jensen
 • Tove Jägerhök
 • Erik Kiltorp
 • Magdalena Franciskovic
 • Charlotte Ruben

Byggnadstyp

Liknande projekt