Gå tillbaka

Syftet med förnyelsen av resecentrum och Clemenstorget är att öka möjligheterna till hållbart resande och att samtidigt stärka stadskärnan. Tävlingen, utlyst av Lunds kommun, har avsett torget och Bangatan fram till Bantorget, som till viss del kommer att stängas för trafik. Den redan beslutade nya dispositionen av stationsområdet gör att tyngdpunkten förskjuts norrut och Clemenstorget kommer mer i fokus.

På Clemenstorget är det viktigt att bevara de gamla träden, som idag är torgets största tillgång, och ge dem optimala växtförutsättningar. Detta ihop med vår vision om att skapa en pelarsal där man kan röra sig fritt över torget gjorde att vi valde en stor grusad yta under träden.

I förslaget finns även ett finmaskigt nät av lysande multifunktionella punkter som vägleder besökare och lundabor över platserna och flätar ihop Resecentrum med Clemenstorget. Under resecentrum finns ett underjordiskt cykelparkeringsgarage med plats för mer än 4000 cyklar. På så vis kan torgyta frigöras för mötesplatser och sittmöjligheter av olika slag med roliga funktioner såsom vattenspel och barbord.

Juryns utlåtande: ”Förslaget Kontrapunkter förstärker och utvecklar de existerande kvaliteterna med nya eleganta tillägg på ett sätt som både vitaliserar stadsmiljön och främjar cykel- och kollektivtrafik. Clemenstorget ges en gestaltning som förstärker och utvecklar torgets unika karaktär. Ljussättning och materialval bidrar till att skapa en distinkt och lågmäld helhet som har förutsättningar att bidra till en både trygg, robust och upplevelserik stadsmiljö.”

Förslaget på nya Clemenstorget är ett samarbete mellan White, Atkins och konstnären Ebba Matz.

Clemenstorget

  • Kund: Lunds kommun
  • Storlek/Yta: 24 000 m²
  • Ort: Lund
  • Fotograf/Illustratör: White

Kompetenser

Team

  • Niels de Bruin

Byggnadstyp

Liknande projekt