Gå tillbaka

Skandiascenen är delvis insprängd i Skansenberget och rymmer en scen och en salong med 800 sittplatser samt nya foajéutrymmen. Största utmaningen var att rita en tillbyggnad på en extremt begränsad tomt. Lösningen blev att vi ritade en stor del av huset under mark och skapade foajéer i två plan.

Tillbyggnaden är medvetet gestaltad med en avvikande form gentemot den befintliga byggnaden. Idén var att skapa ett självständigt uttryck och att det tydligt syns vilken byggnad som tillhör vilken tid. Fasaden av rostfritt stål är monterad i ett fiskfjällsliknande mönster. Mönstret och den sidenmatta ytan skapar ett glimmer som andas fest och evenemang.

Den mjukt böjda metallfasaden tillsammans med höga böjda glaspartier ger en dynamik och en känsla av rörelse när man passerar Hazeliusbacken. Kontrasten är skarp mellan den nya byggnadens runda metallfasad och den gamla kulturhistoriska huvudbyggnaden i puts och tegel.

Skandiascenen är lika intim som det klassiska Cirkus. Salongen är färgsatt med en röd kulör i olika nyanser som traditionella teatersalonger. I nivåskillnaden mellan Hazeliusbacken och den nya markytan framför den nya byggnaden skapas en entréplats som kan användas för en uteservering sommartid.

Förutsättningarna för den glasade entrébyggnaden framför det befintliga Cirkus var att göra en så transparent volym som möjligt. Entrébyggnaden har en avancerad bärande konstruktion med balkar och pelare av glas. Vid skymningstid och kvällstid ska den äldre byggnadens interiöra fasad träda fram bakom glasvolymen. Glaset ansluter ned mot den naturstensbeklädda entréplatsen framför den nya byggnaden.

Cirkus, Skandiascenen

 • Kund: Förvaltningsbolaget Cirkus HB
 • Färdigställt: 2015
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: Åke E:son Lindman, Anders Bobert

Kompetenser

Team

 • Anders Arfvidsson - Ansvarig arkitekt
 • Jens Hansson
 • Patrik Buchinger
 • Camilla Kappel
 • Tove Jägerhök
 • Per-Mats Nilsson
 • Håkan Langseth

Nyckelord

Liknande projekt