Gå tillbaka

Utvecklingsplanen för Campus Lund sträcker sig fram till 2025 och är en utveckling av staden Lund, där en ny årsring fogas till det befintliga universitetsområdet och stärker integrationen mellan stadskärnan, Universitetet, Ideon, Brunnshög och omlandet. Genom ett attraktivt helhetserbjudande; världsledande forskning och utbildning samt attraktiv stadsmiljö, boende, service, rekreation och utbud är Lund ett mycket tilltalande val för framtida studenter, medarbetare och forskare.

Vi vill tillgängliggöra Campus, ge förutsättningar för offentlighet, vilket är viktigt för att inte Campus Lund skall vara en monokultur, utan en offentlig miljö även för andra än de som är knutna till högskolan.

Vår amtition är att öka utbudet i Campus, där miljön är ett helhetserbjudande och tillfredställer förväntningarna på hela livsmiljön. Mötet med omgivningen, mötet mellan Campus och Sjukhuset, villastaden, Ideon och Brunnshög utvecklas, universitetets verksamhet kliver över gränsen, och de omgivande verksamheterna och typologierna kommer innanför, för att skapa bästa förutsättningarna för interaktion.

Markanvändning inom Campus utvecklas, där ett samspel mellan inre funktioner och yttre urbana rum tydliggörs. För att skapa en trygg och säker miljö, eftersträvas passiv övervakning av offentliga rum genom större integrering av bostäder, kvällsöppna verksamheter och genom öppna, offentliga bottenvåningar. Tillgängligheten ökar, där tydligt integrerande, orienterbara stråk skapar förutsättningar för samverkan mellan institutionerna, och mellan universitetet och staden.

Campusstaden Lund

  • Kund: Akademiska Hus i samverkan med Lunds Universitet och Lunds kommun
  • Projektets start/slut: 2012-2012
  • Storlek/Yta: 350 000 m²
  • Ort: Lund
  • Fotograf/Illustratör: White
  • : I samarbete med Spacescape

Team

  • Sara Grahn
  • Marta Bohlmark

Byggnadstyp

Liknande projekt