Gå tillbaka

Bilbergska huset rymmer nya lokaler för naturvetenskap mm på Campus Örebro. Huset är utformat för att underlätta och främja möten mellan studenter, lärare, forskare och besökare.

White har skapat en byggnad som är generell, flexibel och utbyggbar. 15 meter breda huskroppar ger olika alternativa planlösningar och dessa kan kombineras med varandra efter behov.

Från en central entréhall tvärs igenom huset når man alla avdelningar, laboratorier och specialutrymmen. Här rör sig alla någon gång under dagen. Läsplatser, grupprum och uppehållsrum vetter direkt mot entréhallen. Hallen får ljus från gårdarna, gavlarna och glaspartier högst upp.

Klimatskalet är mycket välisolerat och har inget inbyggt organiskt material. Markisoletter eller fasta trälameller minskar kylbehovet drastiskt.

Värmeproduktion sker med värmepumpar som hämtar värme från 200 m djupa borrhål. Kyla hämtas i första hand från borrhålen och i andra hand från värmepumpen.

Alla aggregat är samlade i ett fläktrum i källaren. Detta möjliggör en maximal värmeåtervinning. Huvuddelen av taket är täckt med solceller som producerar el för husets behov. Samtliga material är kontrollerade mot Sunda Hus miljödatabas.

Miljöfakta:

• Klimatskalet är mycket välisolerat och har inget inbyggt organiskt material.
• Alla ingående material är kontrollerade mot Sunda Hus miljödatabas.
• Markisoletter eller fasta trälameller
minskar kylbehovet drastiskt.
• Värmeproduktion sker med värme
pumpar som hämtar värme från 200 m djupa borrhål.
• Kyla hämtas i första hand från borrhålen och i andra hand från värmepumpen.
• Alla aggregat är samlade i ett fläktrum i källaren. Detta möjliggör en maximal värmeåtervinning.
• Huvuddelen av taket är täckt med solceller som producerar el för husets eget behov.

Campus Örebro

  • Kund: Akademiska hus Öst AB
  • Projektets start/slut: 2007-2008
  • Färdigställt: 2008
  • Storlek/Yta: 8 600 m²
  • Ort: Örebro
  • Fotograf/Illustratör: Alexander von Sydow

Team

  • Sven Gunnarson
  • Anders E Johansson
  • Elise Juusela-Norberg
  • Torbjörn Eliasson

Byggnadstyp

Liknande projekt