Gå tillbaka

I december 2005 blev SL miljöcertifierade enligt ISO 14001. Parallellt med certifieringsarbetet påbörjades planeringen av den nya bussdepån i Gubbängen. Tanken föddes att denna skulle bli en mönsteranläggning, inte bara funktionellt och arkitektoniskt, utan också för hur man skapar en ”grön depå” där 90 biogasdrivna bussar ska härbärgeras mellan turerna.

Redan i samband med detaljplaneprocessen gavs miljö- och hållbarhetsaspekterna en central och mycket viktig roll.

Ett projektanpassat miljöprogram togs fram med tydliga höga mål. De mest radikala inriktningsmålen var att energianvändningen, inklusive uppvärmning av bussarna, inte skulle överstiga 1800 MWh/år, att 90% av energin skulle vara förnyelsebar energi, samt att bussarna inte skulle värmas med el. Depåns arkitektur visar hur solceller kan integreras på ett effektfullt sätt i verkstadens taklanterniner och trafikbyggnadens fasader.

Nivån på design och materialval är så hög att en konsthall ska kunna ta över om bussdepån flyttas i framtiden. Vårt mål har varit att skapa en modern, trevlig arbetsplats med hög klass på arbetsmiljön. Verkstadshallarna delas in i flera mindre enheter med de välkända Per Albin-radhusen i Ålsten som förbild. Det ger en mindre skala som är mer bekant för de boende i närheten.

Bussdepå, Gubbängen

 • Kund: AB Storstockholms Lokaltrafik
 • Projektets start/slut: 2006-2011
 • Färdigställt: 2011
 • Storlek/Yta: Plats för 90 st ledbussar, 30 000 m² mark, 5 100 m² BTA byggnader
 • Kostnad: 370 milj
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: Thomas Zaar

Team

 • Thomas Rudin - ansvarig arkitekt
 • Dirk Noack
 • David Alton
 • Susanne Klämfeldt
 • Anders Wiil
 • Marie Hult
 • Rosmari Johansson
 • Stefan Rummel
 • Erik Bacho
 • Mikael Dunér
 • Karin Arver

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt